123456789101112
Ustrzec przed zapomnieniem
123456789101112
Odwołanie zjazdu stypendystów programu stypendialnego dla studentów romskich w Polsce
W związku z sytuacją związaną z pandemią Covid-19 i nagłym wzrostem zachorowań, w trosce o zdrowie studentów oraz mając na uwadze dobro publiczne, podjęto decyzję o odwołaniu organizacji zjazdu, który miał się odbyć w dniach 26-28.11.2021 w Szczecinku.


Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wiadomości

strony: 1 2 3 4

Stypendia dla uczniów romskich szkół ponadpodstawowych w 2021 roku
Wszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia
.


Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.

Stypendia dla studentów romskich w 2021 rokuWszelkie informacje dotyczące konkursu stypendialnego oraz formularz zgłoszeniowy i spis wymaganych dokumentów do nadesłania dostępne będą wkrótce w zakładce Stypendia.

Wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, który wkrótce będzie dostępny na stronie ZRP oraz o nadsyłanie kompletnych wniosków na adres Związku Romów Polskich.