123456789101112
Ustrzec przed zapomnieniem
123456789101112
Uroczystości pogrzebowe zamordowanych Romów
W dniach 7-9 kwietnia odbyło się wydarzenie niezwykle ważne dla całej społeczności romskiej w Polsce i nie tylko, a mianowicie upamiętnienie i pochowanie 22 bezimiennych Romów, których ciała znaleziono w wyniku prac budowlanych w mieście Tarnogród w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Byli to Romowie zabici przez niemieckich nazistów z broni palnej na przełomie wiosny i lata 1942 roku - 8 mężczyzn, 3 kobiety, 3 prawdopodobnie kobiety, 8 dzieci oraz 2 płody.

Do organizacji kwietniowych uroczystości doszło za sprawą ogromnego wysiłku i starań kierownictwa Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz dofinansowania Fundacji im. Róży Luksemburg.

Spotkanie było poprzedzone minikonferencją w miejscowości Brok, której głownym prelegentem był Andrzej Łuczak. Swoją obecnością zaszczycili nas Romowie z całej Polski.

8 kwietnia odbyły się uroczystości memorialne pod pomnikiem romskim na terenie Muzeum w Treblince. Po złożeniu symbolicznych wiązanek i kwiatów pod pomnikiem, dalsze uroczystości przeniosły się do położonej 5 km od Muzeum Prostyni, gdzie w miejscowym kościele odprawiono mszę świętą ku czci pomordowanych 22 Romów nieznanych z imienia i nazwiska.

Po mszy świętej obrządku katolickiego w kościele parafialnym w Prostyni, szczątki złożono na pobliskim cmentarzu.

Po wielu latach Romowie zabici w Tarnogrodzie, mogli wreszcie odzyskać spokój i zaznać godnego pochówku.


Wiadomości

strony: 1 2 3 4 5 6 7

Integracja na zdrowie

Wśród dzieci i młodzieży (romskiej i polskiej) uczęszczającej do Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku rysuje się dzisiaj duża skala problemów. Wśród najważniejszych trzeba wymienić: nieprawidłowe nawyki higieniczne, brak dbałości o warunki nauki i zabawy, brak możliwości korzystania z atrakcyjnego wypoczynku letniego czy zimowego, zatrważający brak aktywności fizycznej, nieznajomość podstawowych zasad dbania o własne zdrowie, jak również niewielka świadomość czyhających zagrożeń w postaci chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem uprawiania sportu.

Dlatego z pomocą przyszedł projekt edukacyjny „Integracja – na zdrowie!”, który jest propozycją pracy profilaktyczno-wychowawczej przy wykorzystaniu interaktywnych i aktywizujących metod nauczania, dzięki którym aktywni i twórczy są zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Zaproponowane w programie działania i zadania były ukierunkowane na zwiększenie motywacji i zainteresowania aspektem zdrowia i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Grupą docelowa było 15 dzieci romskich i polskich w wieku szkolnym ze Szczecinka, które uczęszczają systematycznie do Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. Na Program składało się kilka bloków tematycznych realizowanych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku, w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. Podczas zajęć dzieci trzymywały poczęstunek oraz gadżety tematyczne nawiązujące do tematyki zajęć (np. nić dentystyczna, szczoteczka i pasta do zębów). W tym roku dodatkowo zaplanowane były wyjścia poza świetlicę, w trakcie których realizowane były założenia programowe.

W tym roku dzieci uczyły się komponowania i przyrządzania zdrowych i pożywnych posiłków oraz pływały tramwajem wodnym po szczecineckim jeziorze Trzesiecko. Podczas zajęć poza świetlicą uczyły się dbać o zieleń i przestrzeń publiczną podczas wyjścia na Aktywną Strefę Wypoczynku, gdzie znaleźć można w jednym miejscu  zielone siłownie, plac zabaw, skatepark, tor dla rolkarzy i strefę instrumentów. Ostatni blok tematyczny „Raz, dwa, trzy - uśmiech!” skupiony był na nauce prawidłowej higiena jamy ustnej. Dzieci z zaangażowaniem uczyły się prawidłowo szczotkować i nitkować zęby. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w zajęciach.

Głównym celem projektu było nabycie przez uczestników nawyków zdrowego stylu życia oraz umiejętności dbania o własne zdrowie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Program stworzył również okazję do współpracy w grupie i ukazywania wartości kontaktów przyjacielskich, dzięki czemu zwiększył integrację romsko-polską.

Czas trwania projektu 1 czerwca 2021 – 30 września 2021.

Projekt realizowany dzięki dotacji w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

[gallery 20 ]

Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim

Poznaj i szanuj

Szacunek do innych ludzi jest bardzo ważnym elementem w naszej egzystencji. Człowiek na co dzień spotyka się z różnymi ludźmi, codziennie z nimi rozmawia - w pracy, na ulicy w różnych instytucjach. Bardzo często są to po prostu znajomi albo koledzy z pracy lub ze szkoły. Niestety, w wielu przypadkach problem pojawia się, gdy napotyka się na osobę lub rodzinę innej narodowości, która inaczej wygląda, mówi innym językiem. Ludzie boją się tego, czego nie znają. Mało tego, niektórzy nawet nie próbują poznać, tylko od razu są uprzedzeni do inności. Tak jest niestety w przypadku narodowości romskiej. Te uprzedzenia i brak szacunku ciągną się wiekami. A my jesteśmy po to, aby to zmienić. Pokazać społeczeństwu większościowemu, że Romowie to tacy sami ludzie, mają swoje uczucia. Dlatego realizowany jest projekt „Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim”, w którym organizatorki kładą naciska na to, aby społeczeństwo większościowe, a w szczególności szkoły, świetlice zdobyły jak największą wiedzę o społeczności romskiej.

Projekt „Edukacyjne warsztaty z kulturą i językiem romskim” jest realizowany od 2016 roku przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku.  Jak co roku zajęcia odbywały się w sali wykładowej świetlicy integracyjnej należącej do naszego stowarzyszenia. Jednak tym razem projekt został rozszerzony o zasiąg regionalny, organizatorki przeprowadziły zajęcia w trzech gminach oraz w trzech powiatach, a były to gmina Barwice w powiecie koszalińskim, gmina Złocieniec w powiecie drawskim oraz gmina Szczecinek w powiecie szczecineckim. We wszystkich miejscowościach dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczestnicy zajęć byli otwarci oraz pozytywnie nastawieni na uzyskaną wiedzę.