123456789101112
Ustrzec przed zapomnieniem
123456789101112
Uroczystości pogrzebowe zamordowanych Romów
W dniach 7-9 kwietnia odbyło się wydarzenie niezwykle ważne dla całej społeczności romskiej w Polsce i nie tylko, a mianowicie upamiętnienie i pochowanie 22 bezimiennych Romów, których ciała znaleziono w wyniku prac budowlanych w mieście Tarnogród w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Byli to Romowie zabici przez niemieckich nazistów z broni palnej na przełomie wiosny i lata 1942 roku - 8 mężczyzn, 3 kobiety, 3 prawdopodobnie kobiety, 8 dzieci oraz 2 płody.

Do organizacji kwietniowych uroczystości doszło za sprawą ogromnego wysiłku i starań kierownictwa Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz dofinansowania Fundacji im. Róży Luksemburg.

Spotkanie było poprzedzone minikonferencją w miejscowości Brok, której głownym prelegentem był Andrzej Łuczak. Swoją obecnością zaszczycili nas Romowie z całej Polski.

8 kwietnia odbyły się uroczystości memorialne pod pomnikiem romskim na terenie Muzeum w Treblince. Po złożeniu symbolicznych wiązanek i kwiatów pod pomnikiem, dalsze uroczystości przeniosły się do położonej 5 km od Muzeum Prostyni, gdzie w miejscowym kościele odprawiono mszę świętą ku czci pomordowanych 22 Romów nieznanych z imienia i nazwiska.

Po mszy świętej obrządku katolickiego w kościele parafialnym w Prostyni, szczątki złożono na pobliskim cmentarzu.

Po wielu latach Romowie zabici w Tarnogrodzie, mogli wreszcie odzyskać spokój i zaznać godnego pochówku.


Wiadomości

strony: 1 2 3 4 5

Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025

 „Musimy rozmawiać o rasizmie. Musimy działać. Zmiana kierunku zawsze jest możliwa, jeżeli istnieje taka wola. Cieszę się, że żyję w społeczeństwie, które potępia rasizm. Nie powinniśmy jednak na tym poprzestać. Motto Unii Europejskiej to: „Zjednoczeni w różnorodności”. Naszym zadaniem jest dochowanie wierności tym słowom i sprawienie, aby nabrały one prawdziwego znaczenia”. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen (przemówienie przed Parlamentem Europejskim, dnia 17 czerwca 2020 r.)

We wrześniu 2020 roku ukazał się komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Unia równości: Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025”. Plan ten określa szereg środków mających na celu zintensyfikowanie działań, wzmocnienie głosu podnoszonego przez osoby należące do mniejszości rasowych lub etnicznych oraz skojarzenie podmiotów na wszystkich szczeblach na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest skuteczniejsze zwalczanie rasizmu oraz zapewnianie wszystkim życia wolnego od rasizmu i dyskryminacji.

Podsumowanie pracy ZRP w 2021 roku

Projekt goni projekt

Podstawą działalności stowarzyszeń jest realizacja projektów, a żeby taki projekt zrealizować najpierw trzeba mieć pomysł, złożyć wniosek do odpowiedniego podmiotu - urzędu, fundacji lub ministerstwa i czekać na informację o otrzymaniu dofinansowania. Nie jest to droga tak łatwa, jak mogłoby się wydawać, jednak od wielu lat, rok w rok Związek Romów Polskich realizuje od kilku do kilkunastu zadań, które składają się na działalność naszego stowarzyszenia. Jak było w roku 2021?