123456789101112
Ustrzec przed zapomnieniem
123456789101112
Uroczystości pogrzebowe zamordowanych Romów
W dniach 7-9 kwietnia odbyło się wydarzenie niezwykle ważne dla całej społeczności romskiej w Polsce i nie tylko, a mianowicie upamiętnienie i pochowanie 22 bezimiennych Romów, których ciała znaleziono w wyniku prac budowlanych w mieście Tarnogród w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Byli to Romowie zabici przez niemieckich nazistów z broni palnej na przełomie wiosny i lata 1942 roku - 8 mężczyzn, 3 kobiety, 3 prawdopodobnie kobiety, 8 dzieci oraz 2 płody.

Do organizacji kwietniowych uroczystości doszło za sprawą ogromnego wysiłku i starań kierownictwa Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku oraz dofinansowania Fundacji im. Róży Luksemburg.

Spotkanie było poprzedzone minikonferencją w miejscowości Brok, której głownym prelegentem był Andrzej Łuczak. Swoją obecnością zaszczycili nas Romowie z całej Polski.

8 kwietnia odbyły się uroczystości memorialne pod pomnikiem romskim na terenie Muzeum w Treblince. Po złożeniu symbolicznych wiązanek i kwiatów pod pomnikiem, dalsze uroczystości przeniosły się do położonej 5 km od Muzeum Prostyni, gdzie w miejscowym kościele odprawiono mszę świętą ku czci pomordowanych 22 Romów nieznanych z imienia i nazwiska.

Po mszy świętej obrządku katolickiego w kościele parafialnym w Prostyni, szczątki złożono na pobliskim cmentarzu.

Po wielu latach Romowie zabici w Tarnogrodzie, mogli wreszcie odzyskać spokój i zaznać godnego pochówku.


Wiadomości

strony: 1 2 3 4 5 6 7

Uroczystości pogrzebowe zamordowanych Romów

Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku organizuje uroczystości pogrzebowe nieznanych z imienia i nazwiska 22 osób narodowości romskiej (8 mężczyzn, 3 kobiet, 3 prawdopodobnie kobiet oraz 8 dzieci), a także 2 nienarodzonych dzieci – bestialsko zamordowanych przez niemieckich nazistów w maju 1942 r. w Tarnogrodzie.

Uroczystości odbędą się w dniu 8 kwietnia 2022 r. :

• o godz. 10:00 na terenie Muzeum Treblinka – Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy (1941-1944) pod pomnikiem upamiętniającym Romów i Sinti zamordowanych w Treblince;
• o godz. 11:30 w miejscowości Prostyń na cmentarzu parafialnym przy Parafii Rzymskokatolickiej Trójcy Przenajświętszej (ok. 5 km od Muzeum Treblinka) – Msza Św. oraz pochówek .

Latem 2020 roku w czasie robót remontowo-budowlanych na placu targowym w Tarnogrodzie znaleziono ludzkie szczątki, które następnie zabezpieczyła policja. Sprawa została przekazana do pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej, który ustalił, że wydobyte kości, fragmenty ciał i przedmioty osobiste wskazują na to, że była to grupa Romów zamordowanych przez niemieckich żołnierzy w 1942 roku. Wskazały na to również zeznania świadków, które odnosiły się do relacji nieżyjących już osób. Śledczy stwierdził też, że jest to tożsame ze wstępnym raportem z ekshumacji, który sporządzili archeolodzy. W związku z tym prokurator Instytutu Pamięci Narodowej wszczął śledztwo w sprawie zbrodni przeciwko ludności popełnionej w celu wyniszczenia grup narodowościowych.

W czerwcu 2021 roku IPN Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie poinformowała Związek Romów Polskich, że oględziny sądowo-lekarskie w Tarnogrodzie wykazały, że w wyniku ekshumacji wydobyto szczątki należące do 22 osób narodowości romskiej (8 mężczyzn, 3 kobiet, 3 prawdopodobnie kobiet oraz 8 dzieci), a także 2 nienarodzonych dzieci. Badania kości potwierdziły, że zgony pokrzywdzonych były wynikiem postrzałów z broni palnej. Zwrócono się również z prośbą o udzielenie informacji czy Związek Romów Polskich podejmie się organizacji pochówku opisanych ofiar narodowości romskiej. Prezes Związku Romów Polskich Roman Chojnacki podjął się organizacji pochówku ofiar romskich. Ujawnione w trakcie ekshumacji przedmioty posiadające wartość historyczną mają zostać przekazane do Muzeum w Treblince i zasilić jego zbiory, stanowiąc źródło pamięci i historii uciśnionego w trakcie drugiej wojny światowej narodu romskiego.

W trakcie II wojny światowej ze zbrodniczych rąk nazistowskich okupantów śmierć poniosło według tylko zachowawczych obliczeń ok. 500 tys. Romów i Sinti. Ginęli w sposób zorganizowany i zaplanowany nie tylko w obozach koncentracyjnych, obozach pracy, ale także – najczęściej anonimowo – w lasach, na łąkach, w trakcie wędrówki. Dzisiaj tylko bezgraniczna cisza, zapalona świeczka, chwila zadumy, słowa i zwykła ludzka obecność może zaświadczyć o ich cierpieniu i tragicznych losach. Niech nasze przybycie w tych szczególnych dniach będzie wyrazem troski i pielęgnacji pamięci, oddania szacunku dla wszystkich pomordowanych. Zarówno tych, których możemy mniej lub bardziej precyzyjnie zidentyfikować, jak i tych, o których miejscach spoczynku do tej pory nie wiemy. Wasze przybycie znacząco wzbogaci ten wyjątkowy dzień i będzie okazją do integracji, pielęgnacji naszej historii i tożsamości. Spotkajmy się wspólnie, pamiętając o bolesnej przeszłości, pielęgnując i dbając o teraźniejszość budujmy lepszą przyszłość dla przyszłych pokoleń, mając w pamięci naszych przodków – Oddajmy im należytą cześć i pamięć.

Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025

 „Musimy rozmawiać o rasizmie. Musimy działać. Zmiana kierunku zawsze jest możliwa, jeżeli istnieje taka wola. Cieszę się, że żyję w społeczeństwie, które potępia rasizm. Nie powinniśmy jednak na tym poprzestać. Motto Unii Europejskiej to: „Zjednoczeni w różnorodności”. Naszym zadaniem jest dochowanie wierności tym słowom i sprawienie, aby nabrały one prawdziwego znaczenia”. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen (przemówienie przed Parlamentem Europejskim, dnia 17 czerwca 2020 r.)

We wrześniu 2020 roku ukazał się komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Unia równości: Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025”. Plan ten określa szereg środków mających na celu zintensyfikowanie działań, wzmocnienie głosu podnoszonego przez osoby należące do mniejszości rasowych lub etnicznych oraz skojarzenie podmiotów na wszystkich szczeblach na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest skuteczniejsze zwalczanie rasizmu oraz zapewnianie wszystkim życia wolnego od rasizmu i dyskryminacji.