Nasze publikacje

Karol Parno Gierliński
Link
Karol Parno Gierliński
Zawody, profesje romskie
Elżbieta Alina Jakimik, Karol Parno Gierliński
Kobieta w środowisku romskim
Anna Szymańska
LINK