Romano Atmo

Wydawanie dwumiesięcznika Romano Atmo jest realizowane
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wydawanie gazety „Romano Atmo” traktujemy jako zadanie wieloletnie. Na całość zadania składa się szereg działań, które obejmują przygotowanie materiału, wydruk gazety oraz jej dystrybucję. Zadanie realizowane jest w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku. ZRP jest również wydawcą czasopisma. Nasze zadanie realizowane jest z dotacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Taki też napis zamieszczony jest w gazecie.

Przy realizacji projektu zatrudnione są cztery osoby:

- redaktor naczelny – który jest odpowiedzialny za treść i całokształt czasopisma
- główny fotoreporter – zajmuje się zbieraniem, opracowywaniem i weryfikowaniem materiału, również tym dostarczonym przez wolontariuszy
- redaktor techniczny – którego zadaniem jest przygotowanie techniczne materiału, jak również skład gazety i przygotowanie go do druku
- księgowa – która rozlicza całość zadania
Oprócz wyżej wymienionych osób, przy redagowaniu gazety pracują wolontariusze ZRP, którzy zajmują się zbieraniem materiału w terenie.

DRUK GAZETY
     Drukowaniem naszej gazety zajmuje się miejscowa drukarnia - TEMPOPRINT. Została ona wybrana spośród kilku drukarni, do których rozesłaliśmy nasze oferty. Dla większości drukarni nakład w jakim wydawaliśmy gazetę (500 sztuk) okazał się zbyt mały, a co za tym idzie mało opłacalny. Na podstawie telefonicznych i mailowych ofert które otrzymaliśmy od drukarni wybraliśmy tę, która pod względem finansowym okazała się dla nas najkorzystniejsza. Dzięki temu zmniejszyły się nie tylko koszty wydruku, ale również koszty transportu wydrukowanego czasopisma z zamiejscowych drukarni do siedziby Związku. 

DYSTRYBUCJA
     Dystrybucją zajmują się osoby z administracji biurowej. Pomagają w tym także wolontariusze Związku. Dla ograniczenia kosztów i chęci  rozesłania jak największej liczby egzemplarzy, wykorzystujemy wiele dróg dystrybucji. Nasza gazeta dociera do czytelników nie tylko drogą pocztową, ale również poprzez innych Romów. Duża liczba gazet wędruje poza granice naszego kraju, a to dzięki tym Romom, którzy odwiedzają siedzibę Związku podczas swoich pobytów w kraju.
„Romano Atmo” trafia również w ręce zagranicznych przedstawicieli romskich i nie tylko. W tym celu wykorzystujemy wszelkiego rodzaju sympozja, spotkania, konferencje (na przykład posiedzenia Komisji Rady Europy, IRU) i zebrania, nie tylko te w Polsce, ale także za granicą.
Poza tym odbiorcami gazety są studenci romscy, szkoły, uniwersytety, biblioteki, czytelnie, stowarzyszenia romskie, władze samorządowe, władze krajowe i wiele innych.

W 2006r. wydaliśmy 6 dwumiesięczników. Pierwszy numer liczył 36 stron, pięć kolejnych po 32 strony każdy. Każde wydanie liczyło 500 egzemplarzy. Skład gazety odbywa się w siedzibie Związku, zajmuje się tym redaktor techniczny.
Czasopismo wydawane jest w formacie A4, w pełnym kolorze, a w swojej treści zawiera między innymi:
- bieżące aktualności, zarówno z kraju, jak i ze świata
- reportaże
- opowiadania
- historie, wspomnienia i losy Romów, te dawne jak i teraźniejsze
- legendy i bajki
- prace dzieci i młodzieży romskiej
- biografie znanych i wybitnych Romów
- przepisy kuchni romskiej
- działy poświęcone modzie i urodzie
Do realizacji zadania zakupiony został niezbędny sprzęt:
- wysokiej jakości aparat cyfrowy
- program komputerowy niezbędny do składu gazety – Adobe Creative Suite Premium 2.0 PC PL

REZULTATY REALIZACJI ZADANIA
     Dzięki realizacji tego zadania docieramy do społeczności romskiej nie tylko w kraju, ale również za granicą. Docieramy również do szkół, uniwersytetów, instytucji czy władz. Daje nam to możliwość przybliżania kultury romskiej także osobom spoza środowiska. Polacy przez nieznajomość kultury romskiej wyciągają bardzo często błędne wnioski na temat Romów. Poprzez naszą gazetę wyjaśniamy i przybliżamy ludziom specyfikę tej kultury, jej tradycję i mentalność tego narodu. Uświadamiamy Polakom, że Romowie to tacy sami ludzie jak reszta społeczeństwa. Poprzez osiągnięcia Romów, przedstawianie wybitnych sylwetek tej narodowości dajemy dowód, że Romowie to nie tylko „niewykształceni Cyganie”, jak się powszechnie uważa. To także ludzie z bogatą przeszłością, którą wszyscy powinni poznać. Nasza gazeta jest odpowiedzią na zapotrzebowanie takowych informacji.
     W ciągu tego okresu wydawniczego spotkaliśmy się z bardzo dużym i pozytywnym odzewem ze strony czytelników, nie tylko romskich, ale i polskich. Ludzie stale zgłaszają do nas zapotrzebowanie na kolejne numery. Są to i Romowie i Polacy z różnych regionów Polski, nie tylko z okręgu. Są to także szkoły, biblioteki i czytelnie, które dowiadują się o istnieniu takiego czasopisma.
     Dzięki „Romano Atmo” Romowie są na bieżąco informowani o wydarzeniach ze świata romskiego. Zamieszczamy relacje z imprez, spotkań, życia Romów. Pokazujemy, jak żyją i mieszkają Romowie w innych częściach świata.
Szczególny nacisk w naszej gazecie kładziemy na wielowiekowy problem w środowisku romskim, a mianowicie na wykształcenie. Przybliżamy i podkreślamy, jak ważna dla Romów jest edukacja. Promujemy rozwój młodego romskiego pokolenia i uświadamiamy korzyści płynące z wykształcenia. W tej dziedzinie współpracują z nami również studenci romscy, którzy także angażują się w rozwój naszej gazety. Dzięki nim powstaje wiele ciekawych materiałów.
Poprzez artykuły i pokazywanie, w jakich warunkach żyją niektórzy Romowie, chcemy zwrócić większą uwagę na ich sytuację bytową, która niekiedy jest tragiczna. Pokazujemy z jakimi problemami na co dzień stykają się Romowie. Zwracamy uwagę czytelników na przejawy dyskryminacji i rasizmu, które dotykają Romów.
Zachęcamy Romów do współpracy, bardzo często gościmy w ich domach. Powstają w ten sposób ciekawe reportaże, kuchnia romska. Dzięki temu pomagamy otwierać się Romom i wychodzić do ludzi. Romowie, jak na początku niechętnie i z obawą, tak teraz coraz chętniej z nami współpracują, zgłaszają swoje problemy. Dotyczy to nie tylko osób prywatnych, ale również stowarzyszeń romskich.
     „Romano Atmo” to pismo tworzone nie tylko o Romach, ale przede wszystkim dla Romów. Na łamach gazety dzielimy się z czytelnikami poradami, wskazówkami. Publikowane przez nas artykuły i reportaże mogą okazać się cenną wskazówką dla niejednego czytelnika.
Mamy stały kontakt z naszymi czytelnikami, telefoniczny i mailowy. Romowie sami podsuwają niektóre pomysły i materiały do gazety. Dzięki temu osiągamy to, co postanowiliśmy - pobudzamy świadomość i przynależność społeczną i kulturalną nie tylko do narodu romskiego, ale i polskiego.Wszystkich tych, którzy chcą podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami na temat gazety "Romano Atmo" prosimy o kontakt.

Adres redakcji:
Związek Romów Polskich
ul. Wyszyńskiego 32
78-400 Szczecinek
tel. 094 37 250 98
fax: 094 37 250 96

     Czekamy na Wasze opinie, pomysły oraz tematy, którymi powinniśmi według Was sie zająć na łamach naszej gazety.