Stypendia

Stypendia dla studentów romskich 2019/2020:

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i AdministracjiStypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych pochodzenia romskiego 2020:

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji


W związku z obowiązującymi przepisami RODO protokoły Komisji Stypendialnych nie będą już dostępne na stronie internetowej.