Aktualna działalność Instytutu

Długoterminowa strategia działań Instytutu Pamięci i Dziedzictwa oraz Ofiar Holokaustu.

  1. Kwerendy i pozyskiwanie dokumentów z Archiwów i IPN w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Żywcu i Krakowie, a także kopii programów telewizyjnych z Archiwum TVP SA.
  2. Pozyskiwanie kolejnych pozycji literatury do biblioteki Instytutu.
  3. Działalność na rzecz podtrzymywania pamięci o tragedii narodu romskiego podczas II wojny światowej (groby w Kobylance, wizyty w muzeach obozów zagłady Romów), obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów w Krakowie i Oświęcimiu, współpraca z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach planowanej ekspozycji dotyczącej Romów oraz Muzeum Okręgowym w Tarnowie w zakresie badań, dokumentacji oraz popularyzacji kultury, historii oraz języka romskiego.
  4. Opracowanie, a potencjalnie również wydruk analiz naukowych napisanych w oparciu o posiadane kopie dokumentów archiwalnych.
  5. Kontakty z mediami regionalnymi, ogólnokrajowymi i zagranicznymi oraz pełnienie roli źródła rzetelnej wiedzy w zakresie tematyki romskiej.
  6. Udział przedstawicieli Instytutu w krajowych i zagranicznych wydarzeniach poświęconych problematyce romskiej.
  7. Udzielanie wykładów o tematyce romskiej dla zainteresowanych podmiotów w Chojnicach, Tucholi i Szczecinku.
  8. Aktywny udział w ogólnokrajowej i międzynarodowej działalności Związku Romów Polskich przy równoczesnej prezentacji działalności Instytutu na łamach gazety „Romano Atmo”, strony internetowej www.romowie.com oraz audycji radiowej „Wiadomości Romskie” na antenie Radia Koszalin, a ponadto za pomocą różnego rodzaju materiałów promocyjnych.
  9. Prezentowanie zagadnień dotyczących Romów w ramach pracy zawodowej oraz działalności naukowej pracowników i współpracowników Instytutu prowadzonej na wyższych uczelniach, a także ich kontaktów z tamtejszymi środowiskami akademickimi (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Paryżu).