opracowania

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2006 roku

 1. "Zawody i profesje romskie", Karol Parno Gierliński
 2. "Kobieta w środowisku romskim", Karol Parno Gierliński
 3. "Sterylizacja ludności romskiej w Złotowie", dr Krzysztof Bukowski
 4. "O eksterminacji Romów raz jeszcze", mgr Wojciech Szostak
 5. "Romowie w polskim ruchu oporu w latach drugiej wojny światowej i niemieckiej okupacji", dr Jacek E. Wilczur
 6. "O Romach w dawnej Polsce", mgr Stanisław Stankiewicz (wydane)
 7. "Wybitne postacie romskie", mgr Stanisław Stankiewicz (wydane)
 8. "Jak nauczać historii Romów", mgr Adam Bartosz
 9. "Mniejszość romska na Pomorzu Zachodnim. Problem identyfikacji w społeczeństwie większościowym", mgr Jerzy Norbert Grzegorek (wydane)
 10. "Romowie - kulturowe postrzeganie innych etnicznych", mgr Jerzy Norbert Grzegorek (wydane)
 11. "Administracja publiczna wobec Romów po1989 roku", mgr Wojciech Szostak (wydane)
 12. "Sytuacja społeczno polityczna w Polsce po 1989 roku", mgr Wojciech Szostak (wydane)

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2007 roku


 1. "Problematyka romska w zbiorach archiwalnych IPN", dr Jacek E. Wilczur
 2. "Problematyka Romów polskich, proweniencji okresu PRL", dr Jacek E. Wilczur
 3. "Migracje Romów rumuńskich", mgr Paweł Lechowski
 4. "Ewidencjonowanie ludności romskiej w PRL w 1955 roku", mgr Mateusz Alan Babicki (wydane)
 5. "Polityka władzy PRL wobec społeczności romskiej", mgr Mateusz Alan Babicki (wydane)
 6. "Gdzie kończy sie tradycja władzy. Cygańskie prawa a romska rzeczywistość", mgr Jerzy Norbert Grzegorek
 7. "Polacy – Romowie, jesteśmy tacy sami", mgr Ryszard Bańka
 8. "Cyganie - Romowie", Piotr Kruczkowski
 9. "Zagłada zakroczymskich Romów", dr Marek T. Frankowski

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2008 roku

 1. "Poznajemy historię Romów", mgr Adam Bartosz (wydane)
 2. "Zawody, profesje romskie", Karol Parno Gierliński (wydane)

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2009 roku


 1. "Kobieta w środowisku romskim", mgr Elżbieta Alina Jakimik, Karol Parno Gierliński (wydane)
 2. "Romowie we współczesnej Polsce. Poszukiwanie wspólnej perspektywy w pokonywaniu barier i budowaniu szans rozwoju", dr hab. Barbara Weigl, Karol Parno Gierliński
 3. "Romowie. Koczownictwo, osiadły tryb życia – wybór, konieczność czy przymus?", mgr Elżbieta Alina Jakimik (wydane)

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2010 roku


 1. "Stereotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów", dr Agnieszka J. Kowarska (wydane)
 2. "Uwagi dotyczące Romów w jednoczącej się Europie", mgr Stanisław Stankiewicz (wydane)
 3. "Zagłada. Tragedia Romów w XX wieku", mgr Dagmara Mrozowska (wydane)

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2011 roku


 1. "Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II wojny światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie", Krzysztof Bukowski (wydane)
 2. "Sinti w Polsce", Elżbieta Alina Jakimik, Karol Parno Gierliński (wydane)

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2012 roku


 1. "Sterylizacja ludności romskiej 1943-1945", Krzysztof Bukowski (wydane)

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2013 roku


 1. "Sytuacja ludności romskiej na Ziemii Lubuskiej w XX wieku", Andrzej Łuczak (wydane)
 2. "Tragedia Romów w Niemieckich Nazistowskich Obozach w Treblince", Krzysztof Bukowski (wydane)

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2014 roku


 1. "Romowie na Warmii i Mazurach", Andrzej Łuczak (wydane)
   

Opracowania naukowe na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2015 roku


 1. "WIELKA WĘDRÓWKA" - "WIELKI POSTÓJ", Andrzej Sochaj (wydane)

Opracowania wydane na zlecenie Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu w 2020 roku


 1. „JESTEŚCIE W SERCU KOŚCIOŁA”, dr Andrzej Sochaj