Jedną z grup najbardziej dotkniętych przez ideologię epoki narodowego socjalizmu i czas II wojny światowej są Romowie. Zdziesiątkowani przez Porajmos, masowo zabijani w lasach i miejscach swoich wędrówek, zamykani w gettach, deportowani do obozów pracy i obozów zagłady. Przyjmuje się, że w czasie II wojny światowej zamordowanych zostało 300-600 tysięcy Romów, czyli od 30-60% przedwojennej populacji w Europie. Zagłada Romów to piętno odciśnięte w tym narodzie, które zostanie z nim już na zawsze, a pamięć o nim wrosła w tę grupę jako swoisty element jej tożsamości kulturowej. Nie zostało już wiele osób narodowości romskiej, które przeżyły czas narodowego socjalizmu, a ich wspomnienia są dla nas ostatnim świadectwem tego trudnego i definiującego dalsze losy romskiej społeczności czasu.