Władze Instytutu

W roku 2015 i 2016 dokonane zostały kolejne zmiany osobowe w Zarządzie i Radzie Naukowej Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu. W ich skład wchodzą obecnie następujące osoby:

Zarząd Instytutu


 


Dyrektor - mgr Andrzej Łuczak (Uniwersytet Zielonogórski)

Wicedyrektor - dr Jerzy Norbert Grzegorek


Rada Naukowa


 


Prof. dr hab. Janusz Mieczkowski (Uniwersytet Szczeciński)

dr Małgorzata Mieczkowska (Uniwersytet Szczeciński)

Prof. Marcel Courthiade (Uniwersytet w Paryżu)dr Dagmara Mrozowska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. rtm. W. Pileckiego w Oświęcimiu; Uniwersytet Jagielloński)

dr Anna Ziółkowska (Dyrektor Muzeum Martyrologii w Żabikowie-Luboniu)
mgr Krzysztof Bukowski (IPN Koszalin)

dr Mateusz Babicki (Uniwersytet Gdański)


dr hab. Tomasz Wicherkiewicz, prof. UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)
Językoznawca, socjolingwista, wykładowca i profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznania, gdzie kieruje Pracownią Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami Katedry Orientalistyki; specjalista w dziedzinie badań nad mniejszościami, językami mniejszości, polityką i planowaniem językowym, zagrożeniem, dokumentacją i rewitalizacją języków; autor kilkudziesięciu publikacji i ekspert instytucji polskich i europejskich ds. języków mniejszościowych i regionalnych.

Honorowy Członek Rady Naukowej
 - dr Jacek E. Wilczur


Dr Jerzy Norbert Grzegorek

Członkostwo i pełnione funkcje:
1. Polska Akademia Nauk - od 2017 Członek Sekcji Pedagogiki Kultury i Edukacji Międzykulturowej KNP PAN w Grupach studyjnych ds. Animacji Kultury oraz członek/ ds. Integracji Społeczności Romskiej;
2. Polska Akademia Nauk - Członek Sekcji Pedagogiki Sztuki KNP PAN na Kadencję 2020-2023.
3. Członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego od 2016 roku;
4. Członek Stowarzyszenia Wspierania Edukacji Międzykulturowej (SWEM) od 2018 roku;
5. Członek Polskiego Forum Choreologicznego od 2018 roku;
6. Recenzent Rocznika Naukowego „Studia Choreologica”.
7. Założyciel TRUE Teatru Ruchu Umownie Ewidentnego – pracując twórczo w zakresie kultury artystycznej realizując badania w działaniu z tancerzami z niepełnosprawnościami.


Doktor nauk społecznych z zakresu pedagogiki. Pracę doktorską „Typy animatorów artystycznej kultury studenckiej w środowisku akademickim Szczecina” obronił z wyróżnieniem w 2018 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem Prof. zw. dr hab. Dariusza Kubinowskiego. 

Socjolog - pracę magisterską na podstawie badań biograficzno-narracyjnych zrealizowanych w Polsce pt.: „Romowie-Cyganie. Obcy czy bliscy Polakom? Elementy tożsamości Romów – Cyganów” obronił z wyróżnieniem w 2003 roku na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Szczecińskiego pod kierunkiem Prof. dr hab. Jacka Leońskiego.

W latach 2004-2007 realizował badania własne z zakresu socjologii kultury na terenie Polski, Słowacji i Rumunii  dotyczące tożsamości Romów byłego bloku wschodniego.


Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w roku 2021.


Animator kultury i społecznik. Za pracę na rzecz dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych otrzymał w 2006 roku „Certyfikat przyjaciół Dzieci Szczecina”.


Aktualnie od strony naukowo-badawczejw ramach Instytutu zajmuje się badaniami biograficzno-narracyjnymi w zakresie asystenta edukacji romskiej, nauczyciela wspomagającego  i kultury szkoły z uczniem oraz praw dziecka z mniejszości etnicznej i narodowej. Zakres zainteresowań i pracy społecznej oscyluje także wokół dyskursu edukacyjnego i społecznego rozgrywającego się na polu politycznym – Komisja Sejmowa ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Polsce.