Integracja na zdrowie

Wśród dzieci i młodzieży (romskiej i polskiej) uczęszczającej do Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko” w Szczecinku rysuje się dzisiaj duża skala problemów. Wśród najważniejszych trzeba wymienić: nieprawidłowe nawyki higieniczne, brak dbałości o warunki nauki i zabawy, brak możliwości korzystania z atrakcyjnego wypoczynku letniego czy zimowego, zatrważający brak aktywności fizycznej, nieznajomość podstawowych zasad dbania o własne zdrowie, jak również niewielka świadomość czyhających zagrożeń w postaci chorób cywilizacyjnych związanych z brakiem uprawiania sportu.

Dlatego z pomocą przyszedł projekt edukacyjny „Integracja – na zdrowie!”, który jest propozycją pracy profilaktyczno-wychowawczej przy wykorzystaniu interaktywnych i aktywizujących metod nauczania, dzięki którym aktywni i twórczy są zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Zaproponowane w programie działania i zadania były ukierunkowane na zwiększenie motywacji i zainteresowania aspektem zdrowia i sportu wśród dzieci i młodzieży.

Grupą docelowa było 15 dzieci romskich i polskich w wieku szkolnym ze Szczecinka, które uczęszczają systematycznie do Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. Na Program składało się kilka bloków tematycznych realizowanych w postaci cyklicznych zajęć teoretycznych i praktycznych, realizowanych w siedzibie Związku Romów Polskich w Szczecinku, w Świetlicy Integracyjnej „Słoneczko”. Podczas zajęć dzieci trzymywały poczęstunek oraz gadżety tematyczne nawiązujące do tematyki zajęć (np. nić dentystyczna, szczoteczka i pasta do zębów). W tym roku dodatkowo zaplanowane były wyjścia poza świetlicę, w trakcie których realizowane były założenia programowe.

W tym roku dzieci uczyły się komponowania i przyrządzania zdrowych i pożywnych posiłków oraz pływały tramwajem wodnym po szczecineckim jeziorze Trzesiecko. Podczas zajęć poza świetlicą uczyły się dbać o zieleń i przestrzeń publiczną podczas wyjścia na Aktywną Strefę Wypoczynku, gdzie znaleźć można w jednym miejscu  zielone siłownie, plac zabaw, skatepark, tor dla rolkarzy i strefę instrumentów. Ostatni blok tematyczny „Raz, dwa, trzy - uśmiech!” skupiony był na nauce prawidłowej higiena jamy ustnej. Dzieci z zaangażowaniem uczyły się prawidłowo szczotkować i nitkować zęby. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty za udział w zajęciach.

Głównym celem projektu było nabycie przez uczestników nawyków zdrowego stylu życia oraz umiejętności dbania o własne zdrowie i propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego. Program stworzył również okazję do współpracy w grupie i ukazywania wartości kontaktów przyjacielskich, dzięki czemu zwiększył integrację romsko-polską.

Czas trwania projektu 1 czerwca 2021 – 30 września 2021.

Projekt realizowany dzięki dotacji w ramach rządowego Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030.

[gallery 20 ]