Jesteśmy bardzo zadowoleni, że zajęcia odbyły się zgodnie z harmonogramem, gdyż żyjemy w czasach pandemii COVID-19 i niestety było bardzo duże prawdopodobieństwo, że zajęcia po prostu się nie odbędą. W ostatnich czasach bardzo się rozwinęła nowa technologia, a co za tym idzie zajęcia online. Teraz praktycznie w każdej klasie w szkole jest projektor oraz ekran projekcyjny i przede wszystkim laptopy, dzięki którym można prowadzić zajęcia edukacyjne zdalnie. W tym roku część zajęć została przeprowadzona online, a na część organizatorki dojeżdżały do wybranych szkół oraz świetlic. Parę spotkań odbyło się również w sali wykładowej świetlicy integracyjnej przy Związku Romów Polskich w Szczecinku.

Podczas edukacyjnych warsztatów dzieci oraz młodzież wraz z wychowawcami dowiedzieli się o kulturze, tradycji, obyczajach i języku romskim, uzyskali szczegółowe informacje o samych Romach i ich sposobie bycia. Jak również:

- uczestnicy pozyskali wiedzę o środowisku romskim przez osoby z poza otoczenia, głównie dzieci i młodzież,
- propagowana była kultura narodu romskiego,
- kładziono nacisk na promowanie postawy tolerancji,
- promowano równe traktowania osób bez względu na pochodzenie,
- łamano stereotypy,
- zwalczano dyskryminację,
- ukazano prawdziwy wizerunek Romów,
- zainteresowano dzieci i młodzież polską romską mniejszością narodową,
- polepszono komunikację między Romami a środowiskiem polskim.

Projekt był realizowany od 1 września do 31 października, w tym czasie zostało przeprowadzonych 12 warsztatów. W każdym uczestniczyła inna grupa dzieci i młodzieży  wraz z nauczycielem. W jednych zajęciach uczestniczyło aż siedem klas i uważamy, że jest to dla nas wielki sukces, gdyż poznawanie wiedzy o społeczności romskiej w ten sposób, nadal się cieszy dużym zainteresowaniem ze strony szkół.

W dalszym ciągu uczniom w szkołach nie jest przekazywana wiedza na temat społeczności romskiej, dlatego też z niewiedzy powstaje brak poszanowania i krzywdzące stereotypy powtarzane z pokolenia na pokolenie. Głównym celem spotkań nie było tylko zapoznanie uczestników z kulturą romską. Przede wszystkim było to zachęcanie do szacunku i tolerancji. Pokazywanie i uświadamianie innych o tym, że każdy ma prawo do życia, niesie za sobą wiele pozytywnych aspektów. Zmniejsza się poziom agresji wobec innych, już nawet nie tylko Romów ale wszystkich ludzi.

Podczas spotkań treści były dostosowane odpowiednio do wieku odbiorców i każdy mógł znaleźć coś ciekawego dla siebie. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych metod nauczania spotkania były efektywnie przeprowadzone i na pewno wiadomości zostaną zapamiętane na długo. Edukacyjne warsztaty, jak co roku, miały jasny przekaz – przekazać informacje o społeczności romskiej. Dlatego organizatorki prowadziły zajęci w sposób przejrzysty i zrozumiały. Nawet  jeśli ktoś przyszedł na zajęcia z niechęcią, wychodził z uśmiechem na twarzy.

Na początku każdego spotkania organizatorki pytały  dzieci czy wiedzą kim są Romowie. Większość uczestników odpowiadała, że nie. Dopiero gdy padło pytanie czy wiedzą kim są Cyganie dzieci odpowiadały zdecydowanie tak. Jest to bardzo ważna część spotkań, gdyż uczymy dzieci, że prawidłowa forma nazewnictwa to  Romowie, a słowo Cyganie jest uznawane za niestosowne i dla niektórych nawet obraźliwe.

W dalszej części warsztatów pokazywane były slajdy z najważniejszymi informacjami o Romach. Między innymi o tym skąd pochodzą Romowie, jak wygląda flaga romska, ilu Romów jest w Polsce, jakie są tradycyjne zawody romskie. Kolejnym etapem była przeprowadzona zabawa językowa, podczas której dzieci poznały znaczenie kilku romskich słów. Najmłodsi uczestnicy malowali pracę na temat „Co najbardziej kojarzy mi się z Romami” lub „Jak wyglądały tabory romskie?”.  Starsze dzieci uczestniczyły w burzy mózgów - zadawaliśmy im pytania o Romach, co o nich słyszeli, z czym im się kojarzą. Uczestnicy musieli zapamiętać te wszystkie informacje, ponieważ na końcu zajęć przeprowadzony był konkurs sprawdzający wiedzę i to, co dzieci zapamiętały z przeprowadzonych zajęć. Po zajęciach każda grupa otrzymała upominki w postaci gier edukacyjnych. Na samym końcu były robione grupowe zdjęcia wszystkich uczestników.

Na zajęciach były robione zdjęcia, pokazaliśmy dzieciom oryginalne estradowe tradycyjne stroje romskie. Dzieci uczęszczające na świetlicę integracyjną również były uczestnikami zajęć. Opowiadały o własnych przeżyciach i relacjach wynikających ze wspólnej integracji. Organizatorki przedstawiły sylwetki sławnych Romów m.in. muzyków, uczonych, sportowców, a także przybliżyły informacje o Polakach, którzy byli i są zafascynowani Romami.

Po uczestnictwie w warsztatach dzieci oraz młodzież podniosła swoją wiedze na temat romskiej mniejszości narodowej. Przyswoili sobie wiele faktów o historii Romów, o których wcześniej nigdy nie słyszeli. Zapoznali się z ich tradycjami i zwyczajami, które kształtują postawy obywatelskie i społeczne. Poprzez zabawę i wzajemne poznanie się nastąpiło przełamanie pierwszych lodów. Odbiorcy zrozumieli, że wkład kultury romskiej w kulturę polską jest niepodważalny.

Po realizacji projektu uważamy, że  zadanie w pełni się udało i jego cel został osiągnięty. Kolejna grupa młodego pokolenia, poprzez uczestniczenie w zajęciach, mogła przekonać się, że osoba romskiego pochodzenia również może być dobrym przyjacielem. Trzeba tylko odrzucić stereotypy i zacząć otwierać się na innych oraz chętnie ich poznawać. Skupiając się na pozytywach, mniej osób zostanie odrzuconych. Okazując szacunek innym, my sami będziemy szanowani. Zajęcia realizowane przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku są bardzo potrzebne i powinny być kontynuowane oraz rozpowszechniane.

Zadanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego w 2021 roku oraz ze Zwiększonej Subwencji Oświatowej