Konkurs „Nie hejtuj. Inspiruj!”

Związek Romów Polskich w ramach realizowanego w partnerstwie ze Związkiem Ukraińców w Polsce i Telewizją Zachód projektu „Nie hejtuj. Inspiruj!”, finansowanego przez Fundację „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość” (EVZ) z Berlina, zaprasza do zapoznania się z warsztatami antydyskryminacyjnymi on-line dla uczniów, które mają na celu promowanie pozytywnego wizerunku Romów i Ukraińców oraz poznanie opinii uczniów na temat tych dwóch mniejszości.

Na warsztaty składają się następujące treści: