Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Nasze publikacje

mówimy po romsku

Mówimy po romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego.

Vania de Gila – Jan Kochanowski

3 2015

Romano Atmo

Dwumiesięcznik

zawody profesje romskie

Zawody, profesje romskie

Karol Parno Gierliński

kobieta w srodowisku romskim

Kobieta w środowisku romskim

Elżbieta Alina Jakimik
Karol Parno Gierliński

pisze czytam

Piszę, czytam i rysuję

Anna Szymańska