Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Romano Atmo

Wydawanie dwumiesięcznika Romano Atmo jest realizowane dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

MSWIA

Romano Atmo 2024

Romano Atmo 2023

Romano Atmo 2022

Romano Atmo 2021

Romano Atmo 2020

Romano Atmo 2019

Romano Atmo 2018

Romano Atmo 2017

Romano Atmo 2016

Romano Atmo 2015

Romano Atmo 2014

Romano Atmo 2013

Romano Atmo 2012

Romano Atmo 2011

Romano Atmo 2010

Romano Atmo 2009

Romano Atmo 2008

Romano Atmo 2007

Romano Atmo 2006