Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

stypendia

Stypendia

Stypendia dla studentów romskich 2022/2023

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

mswia

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych pochodznia romskiego 2022/2023

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

mswia

W związku z obowiązującymi przepisami RODO protokoły Komisji Stypendialnych nie bedą już dostępne na stronie internetowej