Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów
oraz Ofiar Holokaustu

Powstanie Instytutu

Powołany do życia przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w listopadzie 2001 r. Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, stanowi w życiu społeczności romskiej w Polsce wydarzenie na skalę dotąd niespotykaną.

Instytut jest placówką o charakterze dokumentacyjnym i naukowo badawczym, który w zakresie badań interdyscyplinarnych prowadzi badania nad holokaustem, wielowiekowymi prześladowaniami Romów, kulturą oraz ich dziejami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem epoki ich zagłady w okresie II wojny światowej.

Na czele Instytutu stoi Dyrektor, który przy wsparciu Rady Naukowej, i w porozumieniu z kierownictwem Związku Romów Polskich kieruje pracami Instytutu. Powołana do życia Rada Naukowa Instytutu zajmuje się m.in. organizowaniem spotkań, roboczych grup problemowych, opracowywaniem strategii działań Instytutu, tworzeniem zbioru bibliotecznego i archiwum dokumentacji. Staraniem kierownictwa Związku Romów Polskich, w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą wybitni znawcy problematyki romskiej, naukowcy, działacze z Polski i zagranicy.

Statut Instytutu w sposób bardzo dokładny określa cele, zadania, które postawiło sobie kierownictwo Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, powołując do życia tę instytucję.

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, wzbudza wielkie zainteresowanie w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza w ośrodkach naukowych, w wyższych uczelniach, instytutach, stowarzyszeniach zajmujących się kulturą, oświatą, sztuką.

 

Pierwszy Zarząd Instytutu

Rada Naukowa

 • prof. zwycz. dr Wacław Długoborski
 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 • prof. Marcel Cortiade
 • prof. Ian Hancock
 • mgr Adam Bartosz

Do głównych zadań Instytutu należą:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pochodzenia Romów;
 • prowadzenie badań nad dziejami Romów, ich specyficzną rolą i miejscem w strukturach społecznych w Polsce;
 • prowadzenie badań nad stosunkami etnicznymi między Romami, a innymi grupami regionalnymi, etnicznymi, narodowymi;
  badania wizerunku Romów w innych grupach regionalnych i narodach;
 • prowadzenie badań nad asymilacją Romów w strukturach społecznych i narodowych państw w których żyją;
  prowadzenie badań nad kulturą, obyczajami, i obrzędowością Romów;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad Holokaustem;
  prowadzenia dokumentacji Holokaustu Romów:
 • spisywanie wspomnień żyjących ofiar Holokaustu
 • zbieranie relacji, zdjęć, pamiętników, życiorysów
 • gromadzenie istniejącej dokumentów archiwalnych z czasów II wojny światowej wystawianej przez władze niemieckie
 • prowadzenie badań nad wielowiekowymi prześladowaniami społeczności Romów;
 • prowadzenie innych badań mieszczących się w statutowym zakresie funkcjonowania Instytutu.

Zadania statutowe Instytutu realizowane są poprzez współpracę z placówkami naukowymi, w tym uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, archiwami, placówkami muzealnymi, kulturalnymi i oświatowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą. Polegają one na:

 • realizowaniu przedsięwzięć dokumentacyjnych,
  muzealno-wystawienniczych,
  naukowo-badawczych,
 • organizowaniu konferencji, seminariów i sympozjów,
 • wydawaniu czasopism i broszur o tematyce poświęconej Romom,
 • działalności edytorsko – popularyzatorskiej.

 

Projekt Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Romano Atmo

W ostatnim numerze

Numer 1 2024

 W pierwszym tegorocznym numerze Romano Atmo przede wszystkim zapraszamy do lektury dwóch wywiadów. Pierwszy, to rozmowa ze znanym śląskim fotografem, fotoreporterem, Arkadiuszem Golą, który od ponad trzydziestu lat fotografuje Romów mieszkających na Górnym Śląsku....

Numer 6 2023

 Zapraszamy do lektury szóstego i ostatniego numeru Romano Atmo w 2023 roku. A w nim m.in. artykuł o drzewku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych, ku czci i pamięci Alfredy Markowskiej. To pierwsza Romni uhonorowana tym zaszczytem, za swoją działalność na rzecz...

Numer 5 2023

 Zapraszamy do lektury piątego tegorocznego numeru Romano Atmo, którego wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony internetowej romowie.com. A w nim m.in. dwa duże artykuły dotyczące corocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti....

Numer 4 2023

 Przedstawiamy czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo, który jest już 106 numerem od początku wydawania. A w nim m.in. relacje z trzech festiwali romskich. Jak co roku, nie mogło w Romano Atmo zabraknąć relacji z festiwalu Romane Dyvesa. To...

Numer 3 2023

  Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Jest to numer szczególny,...