Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

CHARAKTERYSTYKA INSTYTUTU

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu z siedzibą w Szczecinku jest jednostką zajmującą się gromadzeniem dorobku twórczego narodu romskiego, jak również innych dzieł naukowych, literackich i kinematograficznych odwołujących się do obecnego i dawnego życia Romów w Polsce, jak i na świecie. Zadaniem naszego Instytutu jest pielęgnować pamięć o dawnych Romach, a także pokazywać w korzystnym świetle współcześnie żyjące osoby narodowości romskiej z ich osiągnięciami i problemami ich trapiącymi, relacjami międzyludzkimi wśród nich panującymi.

Prowadzimy współpracę z bibliotekami naukowymi, uniwersytetami i innymi ośrodkami badawczymi. Posiadamy bogatą kolekcją książek o tematyce dotyczącej Romów, a także dokumenty archiwalne z większości archiwów w Polsce, jak też z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) również odnoszące się do społeczności romskiej, w niektórych przypadkach są to dokumenty w języku niemieckim, a także po łacinie. W siedzibie Instytutu przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinku istnieje obecnie możliwość wypożyczenia książek, jak również skorzystania na miejscu z księgozbioru i dokumentów archiwalnych. W niedalekiej przyszłości planowane jest stworzenie pracowni naukowej z prawdziwego zdarzenia, jednak będzie to uzależnione od ilości otrzymywanych środków. Działający w ramach Związku Romów Polskich Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu jako pierwszy podmiot w Polsce w latach 2001 – 2002 złożył kilka zawiadomień o popełnieniu zbrodni ludobójstwa przez nazistów przeciwko obywatelom polskim narodowości romskiej w okresie okupacji. W rezultacie czego prokuratorzy IPN przesłuchali znaczna grupę Romów, celem zdobycia od nich jak najwięcej faktów i szczegółów dokonanej zbrodni.

Instytut wydał do tej pory kilkanaście opracowań na temat życia Romów w Polsce. Pracownicy Instytutu wiele razy udzielali wypowiedzi na antenie Radia Koszalin w ramach audycji „Romano Dżipen” prowadzonych we współpracy Radia ze Związkiem Romów Polskich. Dokonania Instytutu były ponadto opisywane w wydawanym przez ZRP dwumiesięczniku „Romano Atmo”.

W oparciu o istniejące już kontakty ze światem naukowym Instytut zamierza dalej działać na rzecz popularyzowania romskiej historii, kultury i twórczości. Chcemy aby Romowie byli postrzegani przez pryzmat kultury, twórczości języka tak jak inne narody, a nie poprzez stereotypowe wyobrażenia.

Romano Atmo

W ostatnim numerze

Numer 1 2024

 W pierwszym tegorocznym numerze Romano Atmo przede wszystkim zapraszamy do lektury dwóch wywiadów. Pierwszy, to rozmowa ze znanym śląskim fotografem, fotoreporterem, Arkadiuszem Golą, który od ponad trzydziestu lat fotografuje Romów mieszkających na Górnym Śląsku....

Numer 6 2023

 Zapraszamy do lektury szóstego i ostatniego numeru Romano Atmo w 2023 roku. A w nim m.in. artykuł o drzewku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych, ku czci i pamięci Alfredy Markowskiej. To pierwsza Romni uhonorowana tym zaszczytem, za swoją działalność na rzecz...

Numer 5 2023

 Zapraszamy do lektury piątego tegorocznego numeru Romano Atmo, którego wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony internetowej romowie.com. A w nim m.in. dwa duże artykuły dotyczące corocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti....

Numer 4 2023

 Przedstawiamy czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo, który jest już 106 numerem od początku wydawania. A w nim m.in. relacje z trzech festiwali romskich. Jak co roku, nie mogło w Romano Atmo zabraknąć relacji z festiwalu Romane Dyvesa. To...

Numer 3 2023

  Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Jest to numer szczególny,...