Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów
oraz Ofiar Holokaustu

Nasza Biblioteka

Lista książek o tematyce romskiej znajdujących się w naszej bibliotece

1. Ambrosewicz – Jacobs Jolanta, Hońdo Leszek, Dlaczego należy uczyć o Holokauście
2. Andrys Wiesław, Wiśniewska Julita, Dziecko romskie w przyjaznej szkole
3. Babicki Mateusz, Polityka państw Grupy Wyszehradzkiej wobec mniejszości narodowych etnicznych i językowych
4. Babicki Mateusz Alan, Polityka władz PRL wobec społeczności romskiej
5. Baranowicz Jan, Kolczyki Kalimury
6. Baranowski Julian, Obóz cygański w Łodzi 1941-1942
7. Bartosz Adam, Amen Roma/Jame Roma – My Romowie
8. Bartosz Adam, Cyganie. Rroma. Gypsies. Przewodnik po wystawie
9. Bartosz Adam, Katalog zbiorów cyganologicznych Muzeum Okręgowego w Tarnowie
10. Bartosz Adam, Małopolski szlak martyrologii Romów
11. Bartosz Adam, Nie bój się Cygana
12. Bartosz Adam, Poznajemy historię Romów
13. Bartosz Adam, Propozycja zapisu języka romani – „pisownia sulejowska”
14. Bartosz Adam, Roma – Cyganie. Historia i Kultura – przewodnik po wystawie
15. Bartosz Adam, Romowie w Polsce. Kalendarium 1401- 2012
16. Bartosz Adam, Stanęły wozy kolorowe
17. Bartosz Adam, Tabor Pamięci Romów
18. Bartosz Adam, Gancarz Natalia, Tarnowscy Romowie
19. Bauerdick Rolf, Cyganie. Spotkania z nielubianym narodem”.
20. Biblioteka Romska, O złote pióro Papuszy
21. Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pamięci Narodowej XXXIV
22. Biuletyn RPO, Materiały Konferencja naukowa: „Prawa mniejszości narodowych i etnicznych w praktyce
23. Bonusiak Włodziemierz (red.), Polscy robotnicy przymusowi w Trzeciej Rzeszy
24. Borek Piotr, Romowie w Polsce i Europie
25. Buckland Ray, Ingram Peter, Wróżby cygańskie. Cyganka prawdę ci powie
26. Bukowski Krzysztof, Sterylizacja ludności romskiej 1943-1945 w Bydgoszczy, Dobiegniewie, Pile i Złotowie (zarys problemu)
27. Bukowski Krzysztof, Tragedia Romów w Niemieckich Nazistowskich Obozach w Treblince (w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie)
28. Bukowski Krzysztof, Wybrane zbrodnie nazistowskie popełnione przez okupanta hitlerowskiego na Romach w Polsce w okresie II wojny światowej w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Rzeszowie
29. Bułaj Monika, Boży ludzie. Podróż po kres Europy
30. Cartland Barbara, Cygański urok
31. Centrum Badań nad Uprzedzeniami, Uprzedzenia etniczne w Polsce
32. Courthiade Marcel, „Alfabet odpowiedni dla języka cygańskiego oparty na naukowych podstawach” – o pisowni języka rromani
33. Chodubski, Andrzej, Ozdarska Lidia (red.), Europejskie doświadczenia mniejszości narodowych i etniczych
34. Cyrano Andrzej, Me som Gadzio. Moje spotkania z Cyganami
35. Daniłowicz Ignacy, O Cyganach wiadomość historyczna
36. Dawson Smith Barbara, Cyganka
37. Deki Czureja Miklosz, Potępienie Miklosza
38. Delimata Bogumiła, Malarstwo
39. Dębicki Edward, Teł nango boliben „Pod gołym niebem”. Wiersze cygańskie
40. Dębicki Edward, Ptak umarłych
41. Dębicki Edward, Zagubiona Droga. Cygańskie bajki po polsku i romsku
42. Dębski Jerzy, Talewicz – Kwiatkowska- Joanna, Prześladowania i masowa zagłada Romów podczas II Wojny Światowej w świetle relacji i wspomnień
43. Don Wasyl, Pasażerowie niebieskiego taboru
44. Drużyńska Jolanta, Ostatni tabor. Jak władza ludowa zakazała Cyganom wędrowania
45. Drynko Romuald, Informator wystaw stałych
46. Edi, Głupiec
47. Ekspres reporterów 86, Praca zbiorowa, Cyganie, Woźni sądowi, Miłość nieszczęśliwa
48. Ekspres Reporterów 87, Praca zbiorowa, Król Cyganów, N.Y i nasi Mordercy u drzwi
49. European Roma Rights Center, Granice solidarności. Romowie w Polsce po roku 1989
50. Ficowski Jerzy, Cyganie na polskich drogach
51. Ficowski Jerzy, Cyganie Polscy
52. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje
53. Ficowski Jerzy, Cyganie w Polsce, dzieje i obyczaje
54. Ficowski Jerzy, Demony cudzego strachu
55. Ficowski Jerzy, Gałązka z Drzewa Słońca. Baśnie cygańskie
56. Ficowski Jerzy, Pod berłem króla pikowego, Sekrety cygańskich wróżb
57. Ficowski Jerzy, Wszystko to czego nie wiem
58. Frąckowiak – Adamska Agnieszka, Śledzińska-Simon Anna (red.), Sytuacja prawna i społeczna w Europie
59. Galloway Steven, Podniebny Spacer
60. Gancarz Natalia, Mietek na wojnie
61. Gancarz Natalia, Romano Abecadło
62. Gauß Karl – Markus, Psożercy ze Svini
63. Gerlich Marian Grzegorz, Romowie, Przekraczanie granic własnego świata
64. Gerlich Marian Grzegorz, Pozostaniemy Romami…
65. Giedrojć Marzena, Kowalewska Dorota, Mieczkowska Małgorzata, (red.), Mobilizacja i etniczność
66. Gierała Zenon, Cygańskie srebro Baśnie polskich Cyganów nizinnych (z płytą CD)
67. Gierliński Karol Parno, Xaratuno thuv. Odległy dym
68. Gierliński Karol Parno, Meteory. Siłałe Ćerhenia
69. Gierliński Karol Parno, Miri szkoła. Romano elementaro
70. Gierliński Karol Parno, Miri szkoła. Romano elementaro – wersja rozszerzona
71. Gierliński Karol Parno, Miri szkoła. Romano elementaris
72. Gierliński Karol Parno, Róża pustyni
73. Gierliński Karol Parno, Zawody, profesje romskie
74. Glinka Kamil (red.), Naród, narodowy, narodowościowy. Stosunki międzynarodowe wczoraj i dziś. Wybrane zagadnienia
75. Głowacka – Grajper Małgorzata, Dobry Gość” Stosunek Nauczycieli szkół podstawowych do dzieci romskich i wietnamskich
76. Grafo Głowacki Edward, Cygańska Miłość
77. Grzegorczyk Andrzej,Wąsowicz Piotr, Obóz zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem, Przewodnik po miejscu Pamięci
78. Grzegorczyk Andrzej, Rzeczy Zagłady
79. Grzegorek Jerzy Norbert, Romowie – kulturowe postrzeganie innych etnicznych. Mniejszość Romska na Pomorzu Zachodnim. Problem Identyfikacji w społeczeństwie większościowym
80. Grzymała – Kazłowski Andrzej, Cyganie. Romowie. Znikający świat.
81. Hackl Erich, Pożegnanie z Sydonią
82. Horyń Jolanta (red.), Teraźniejszość i przyszłość edukacji społeczności romskiej
83. Jakimik Elżbieta Alina, Gierliński Karol Parno, Kobieta w środowisku romskim
84. Jakimik Elżbieta Alina, Romowie, Koczownictwo, osiadły tryb życia-wybór, konieczność czy przymus?
85. Jastrzębski Przemysław, Jeszcze słyszę turkot kół…! Romowie w województwie zachodniopomorskim. Bilans dziesięciolecia (1999-2009)
86. Kaczmarek Marian, Organizacja poznańskiego gestapo 1939-1945
87. Kamińska Krystyna, Papusza czyli Wielka tajemnica
88. Kamiński Tadeusz, Zagubiony w lesie
89. Kapralski Sławomir, Naród z popiołów. Pamięć zagłady a tożsamość Romów
90. Karta 59/2009. Kwartalnik historyczny. Obraz Polesia
91. Karta 69/2011. Kwartalnik historyczny
92. Kher Romano, O romskiej sztuce, estetyce i doświadczeniu
93. Kipling Rudyard, Rikki-tikki-tavi
94. Kołaczek Małgorzata, Etniczna mobilizacja Romów a Unia Europejska
95. Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP, MSWiA, Rada Europy, Europejska Karta języków regionalnych lub mniejszościowych od teorii do praktyki
96. Kondusza Wojciech, Legniccy Cyganie. Romowie
97. Kopówka Edward, Żydzi siedleccy
98. Kopycińska Anna, Ilustrowana encyklopedia małego Roma
99. Kornak Marcin, Brunatna Księga 2009-2010
100. Kornak Marcin, Brunatna Księga 2011-2012
101. Kościół wobec Romów.
102. Kowarska Agnieszka, Polska Roma Tradycja i nowoczesność
103. Kowarska Agnieszka, Stereotyp czy tradycja? O etosie wędrowcy i wartościowaniu przestrzeni u polskich Romów
104. Kozłowska Magdalena, Zupa z jeża
105. Kraszewski Józef Ignacy, Chata za wsią
106. Krzyżanowski Piotr Jacek, Między wędrówką a osiedleniem. Cyganie w Polsce w latach 1945-1964
107. Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna, Bończuk Leszek, Cyganie. Mity i fakty
108. Kwadrans Łukasz, Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji
109. Kwartalnik Romski. Radomskie Stowarzyszenie Romów, kwiecień, maj, czerwiec 2013
110. Kwiek Izolda, Powrót do przeszłości
111. Kwiecińska Magdalena, Szewczyk Monika, Prosto z garnka. Tradycje kulinarne Romów
112. Kwiek Izolda, Gorzka miłość
113. Kwiek Izolda, Tabor Izoldy. Antologia poezji Izoldy Kwiek
114. Kubica Helena, Kobiety ciężarne i dzieci urodzone w KL Auchwitz
115. Kuźniak Angelika, Papusza
116. Lakatos Menyhert, Krajobraz widziany przez dym
117. Lazell Dawid, Romowie
118. Lawrance D.H, Dziewica i Cygan
119. Legniccy Romowie, Legnica 2006
120. Lubecka Anna, Tożsamość kulturowa. Bergitka Roma
121. Łątka Jerzy S., Bohater na nasze czasy
122. Łuczak Andrzej, Romowie na Warmii i Mazurach
123. Łuczak Andrzej, Sytuacja ludnosci romskej na Ziemi Lubuskiej w XX wieku
124. Łuczak Mirona, Bogdan Trojanek & Terne Roma kolorowe motyle
125. Łyczewska Paulina, Uwarunkowania kulturowe opieki zdrowotnej nad Romami (praca licencjacka)
126. Machowska Magdalena, Bronisława Wajs Papusza. Między biografią a legendą
127. MacLean Alistair, Tabor do Vaccares
128. Majchrzak Irena, Opowieści Babci cz. 1
129. Majchrzak Irena, Opowieści Babci cz. 2
130. Makarczyński Tadeusz, Cyganie wachtmeistra Schultza
131. Maleszyński Dariusz Cezary, Porajmos. Pochłonięcie
132. Mann Tomasz, Mario i czarodziej
133. Mappes-Niediek Norbert, Biedni Romowie, źli Cyganie. Stereotypy i rzeczywistość
134. Markwitz – Bielerzewska Aleksandra, Wspomnienia więźniarki Żabikowa
135. May Karol, Cyganie i przemytnicy, t. II
136. Mazur Stanisław (red.), Krajowe i wspólnotowe polityki publiczne wobec mniejszości romskiej – mapa aktywności społeczno-gospodarczej Romów
137. McCann Colum, Zoli
138. Miasteczko Poznań, Żydowskie Pismo o małych ojczyznach nr 2/2011
139. Miasteczko Poznań, Żydowskie Pismo o małych ojczyznach nr 1/2012
140. Miasteczko Poznań, Żydowskie Pismo o małych ojczyznach nr 2/2012
141. Mikołajczak Edmund (red.) Obóz hitlerowski na Błoniach w Inowrocławiu
142. Milewski Jacek, Chyba za nami nie traficie
143. Milewski Jacek, Dym się rozwiewa
144. Milewski Jacek, Romowie żyją wśród nas
145. Mirga Andrzej, Mróz Lech, Cyganie, Odmienność i Nietolerancja
146. Mirga Jan, Baśnie Cygańskie, Romane Paramisia
147. Mirga Jan, Kto nas ocali
148. Mirga Jan, Słownik romsko-polski
149. Mirga – Tas Małgorzata, Delimata Bogumiła, Gil Krzysztof, Romani Art
150. Mirga Teresa, Wiersze i pieśni
151. Montague Patrick, Chełmno. Pierwszy nazistowski obóz zagłady
152. Mrozowska Dagmara, Zagłada. Tragedia Romów w XX wieku
153. Mróz Lech, Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczpospolitej XV-XVIII
154. Mróz Lech, Cyganie
155. MSWiA, Realizacja przez Rzeczpospolitą Polską Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych
156. Murger Henri, Sceny z życia cyganerii
157. Nawrowski Ewaryst, W szponach gestapo
158. Obracht – Prondzyński Cezary, Kaszubi dzisiaj. Kultura- język – tożsamość
159. „Odezwa do naszego przyszłego narodu…” 70 rocznica likwidacji Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Katalog wystawy
160. Olszewski Zdzisław, Michał od Cyganów
161. Orłowska Beata,Krzyżanowski Piotr, Cyganie/Romowie w Polsce. Dawne i współczesne konteksty 1964 r.
162. Ostałowska Lidia, Cygan to Cygan
163. Ostałowska Lidia, Farby wodne
164. Paleczny Tadeusz, Socjologiczne refleksje na temat polskich Romów
165. Paleczny Tadeusz, Talewicz- Kwiatkowska Joanna(red.), Tożsamość kulturowa Romów w procesach globalizacji
166. Papusza (Bronisława Wajs), Lesie, Ojcze mój
167. Pawlak Stanisław, Ochrona mniejszości narodowych w Europie
168. Piotrowska Anna G., Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku
169. Piper Franciszek, Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz
170. Polakowski Andrzej, Pożegnanie Taboru – Album
171. Praca zbiorowa, ABC dla Romów
172. Praca zbiorowa, Baśnie, bajki, legendy – Paramisi
173. Praca zbiorowa, Bieda a nierówności płci i podziały etniczne w społeczeństwach postkomunistycznych
174. Praca zbiorowa, pod redakcją Dariusza Rymara, Bronisława Wajs – Papusza (1908 – 1987) – biografia i dziedzictwo
175. Praca zbiorowa, Chełmno/Rzeczy ostatnie/Last Things
176. Praca zbiorowa, Cyganie
177. Praca zbiorowa, Cyganeria i Polityka Wspomnienia Krakowskie 1919- 1939
178. Praca zbiorowa, Dialog pheniben, Pismo Stowarzyszenie Romów w Polsce
179. Praca zbiorowa, Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące równego traktowania bez względu na rasę, jako instrument zmiany prawa polskiego
180. Praca zbiorowa, Gila Romane, Zbiorek pieśni romskich
181. Praca zbiorowa, Katalog przedsiębiorstw romskich
182. Praca zbiorowa, Krzyk pamięci
183. Praca zbiorowa pod redakcją Elżbiety i Tomasza Szyszlaków, Kwestia romska w polityce państw i w stosunkach międzynarodowych,
184. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Los Cyganów w KL Auschwitz-Birkenau
185. Praca zbiorowa pod redakcją Bogumiły Berdychowskiej, Mniejszości Narodowe w Polsce” Praktyka po 1989 roku
186. Praca zbiorowa, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka Księga Pamięci „Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau” Tom I
187. Praca zbiorowa, Państwowe Muzeum Oświęcim-Brzezinka, Księga Pamięci „Cyganie w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau” Tom II
188. Praca zbiorowa, Moda na tolerancję. Raport podsumowujacy realizację projektu
189. Praca zbiorowa, Muzeum romskie kultury, E Luma Romane Jakhenca
190. Praca zbiorowa, National Geographic, Cyganie, Prawdy i mity
191. Praca zbiorowa, pod redakcją Jacka Milewskiego, Romowie, Co każdy nauczyciel wiedzieć powinien
192. Praca zbiorowa, pod redakcją Jacka Milewskiego, Romowie bliskie spotkania, Przewodnik metodyczny dla nauczycieli szkół średnich”
193. Praca zbiorowa, pod redakcją Ewy Nowickiej, Sytuacja Romów w Polsce. U nas dole i niedole
194. Praca zbiorowa pod red. S. Rózyckiego, M. Michalaka, E. Kopówki, Obóz Pracy Treblinka I. Metodyka integracji danych wieloźródłowych
195. Praca zbiorowa, One są wśród nas. Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności
196. Praca zbiorowa, O złote pióro Papuszy
197. Praca zbiorowa, Paramisi cełe swetostyr. Bajki z różnych stron świata
198. Praca zbiorowa, Poradnik dla osób pracujących ze społecznością romską. Kultura romska w pigułce
199. Praca zbiorowa, Pro Memoria 10. Biuletyn informacyjny Państwowego Muzeum Oświęcim – Brzezinka Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz – Birkenau w Oświęcimiu
200. Praca zbiorowa, Przeszłość i Pamięć” nr 41, styczeń-czerwiec 2013. Biuletyn Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
201. Praca zbiorowa, Przyszłość Romów w Polsce
202. Praca zbiorowa, Romane Dyvesa XIII Międzynarodowe Spotkania Zespołów Cygańskich 6-8 VII.2001
203. Praca zbiorowa, Romane paramisi. Bajki dla dzieci romskich
204. Praca zbiorowa, Romarising. Bohaterowie kampanii społecznej „Jedni z wielu” w obiektywie Chada Evansa Wyatta”
205. Praca zbiorowa, Romskie integracyjne spółdzielnie socjalne, Taborem do Europy
206. Praca zbiorowa, Romowie. Dzieci świata. Niecodzienny poradnik dla nauczycieli
207. Praca zbiorowa, Romowie na rynku pracy
208. Praca zbiorowa, Romowie. Przewodnik. Historia i kultura
209. Praca zbiorowa, Romowie-Roma-Romanies, Historia w obrazach
210. Praca zbiorowa, Romowie w Europie. Tożsamość i współczesne wyzwania.
211. Praca zbiorowa, Romowie w Polsce i w Europie. Od dyskryminacji do tolerancji.
212. Praca zbiorowa, Romowie w sztuce
213. Praca zbiorowa, Romowie 2011. Życie na pograniczu
214. Praca zbiorowa, Są częścią naszej historii. Romowie w gminie Borzęcin
215. Praca zbiorowa, Skuteczne wspieranie Romów na rynku pracy. Poradnik o kulturze romskiej
216. Praca zbiorowa, Skuteczne wspieranie Romów na rynku pracy. Romowie w pracy
217. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Rozprawki Tadeusza Czackiego
218. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie Romów w Polsce, 50-lecie zagłady Romów” KL Auschwitz-Birkenau
219. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie Romów w Polsce, Cyganie-Romowie Zapomniane obrazy
220. Praca zbiorowa, Stowarzyszenie Twórców i Przyjaciół Kultury Cygańskiej w Gorzowie Wlkp. Sytuacja społeczno-prawna Romów w środkowo-wschodniej Europie
221. Praca zbiorowa, Tajsa
222. Praca zbiorowa, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Legnicy, „Inni – ale tacy sami!”, pod red. K. Wiercińskiej (z płytą)
223. Praca zbiorowa pod red. E. Kopówki, Treblinka. Historia i pamięć
224. Praca zbiorowa, Wielka wędrówka – Wielki postój. Wizerunki Romów w literaturze, historii, sztuce
225. Praca zbiorowa, Wielokulturowość Małopolski
226. Praca zbiorowa, Wschód przyłączony. Integracja i transformacja Europy po roku 1989.
227. Praca zbiorowa, Wśród czy obok nas? Mniejszości w literaturze, kulturze i historii krajów słowiańskich
228. Praca zbiorowa, Wymiary dyskryminacji oraz wykluczenia Romów w Polsce. Język – kultura – instytucje publiczne
229. Praca zbiorowa, Zapukali do drzwi
230. Romski modlitewnik i śpiewnik, opr. Andrzej Sochaj
231. Roosendal Frank, Moving people. People who move me… Ludzie w ruchu. Ludzie którzy mnie poruszają
232. Rozwadowski Jan M., Słownik Cyganów z Zakopanego
233. Różycki Sebasian, Michalski Marek, Kopówka Edward, Obóz Pracy Treblinka I
234. Schmidt Heinz G., Jadą Cyganie. Śladami Romów po Europie
235. Sejm RP, Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych
236. Sławni Romowie. Leksykon
237. Słowniczek polsko-cygański, Kraków 2003
238. Słowo Młodych. Biuletyn Stowarzyszenia Arcana Historii Rok III, IV 2009/2010
239. Słowo Młodych. Biuletyn Stowarzyszenia Arcana Historii Rok IV Nr 3- Nr 4 /2010
240. Snopkowski Andrzej, Cyganka prawdę ci powie
241. Sobecka Anna, Kalejdoskop. Spotkania z mniejszościami narodowymi
242. Sobieska Anna, Dzieci Hagar. Literackie wizerunki Romów/Cyganów. Studia imagologiczne
243. Sochaj Andrzej, Rola języka ojczystego w wierze i duszpasterstwie w: Studia Koszalińsko- Kołobrzeskie 2015 nr 22
244. Sochaj Andrzej, Rola mediów regionalnych posługujących się językiem mniejszości, w: XIX Seminarium Śląskie. Kamień Śląski 2014. Edukacja mniejszościowa w Polsce. Wczoraj – dziś – jutro
245. Sochaj Andrzej, Wielka wędrówka – Wielki postój (50 – lecie przymusowej akcji osiedleńczej Romów w Polsce)
246. Sochaj Andrzej, Zagłada Romów i Sinti w byłym pierwszym niemieckim nazistowskim obozie zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w czasie II wojny światowej (1941-1945)”
247. Stankiewicz Stanisław, Baśnie Romskie, Paramisi Romane
248. Stankiewicz Stanisław, Historia Romengry
249. Stankiewicz Stanisław (red.), Poezja romani. Kiedyś byliśmy ptakami
250. Stankiewicz Stanisław, Romano drom
251. Stankiewicz Stanisław, Wybitne postacie romskie. O Romach w dawnej Polsce
252. Studia o Romach w Polsce i w Europie, pod red. P. Borka.
253. Studia Romologica Nr 1/2008, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
254. Studia Romologica Nr 2/2009, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
255. Studia Romologica Nr 3/2010, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
256. Studia Romologica Nr 4/2011, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
257. Studia Romologica nr 5/2012, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
258. Studia Romologica Nr 6/2013, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
259. Studia Romologica Nr 7/2014, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
260. Studia Romologica Nr 8/2015, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
261. Studia Romologica Nr 9/2016, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
262. Studia Romologica Nr 10/2017, Muzeum Okręgowe w Tarnowie
263. Šmaus Martin, Dziewczynko, Roznieć Ogieniek
264. Subocz Elżbieta, Garbart Sylwia (red.), Współczesne wyzwania polityki wobec romskiej mniejszości etnicznej- edukacja, dyskryminacja, wykluczenie społeczne
265. Świadectwa Zagłady. Obóz w Chełmnie nad Nerem. Getto wiejskie Czachulec, oprac. Łucja Pawlicka –Nowak, Jolanta Adamska
266. Szostak Wojciech, Administracja publiczna wobec Romów po 1989
267. Szymańska Anna, Piszę, czytam i rysuję, Ćśnav dav apre i malinav
268. Tabaczyk Krystyna, Romowie na Ziemi Pyrzyckiej- Lowarzy
269. Talewicz-Kwiatkowska Joanna, Wpływ aktywności finansowej Unii Europejskiej na położenie społeczne Romów w Polsce
270. Uniwersytet Warszawski, Dyrektywy Unii Europejskiej dotyczące równego traktowania bez względu na rasę, jako instrument zmiany prawa polskiego
271. Walsh Mikey, Cygański chłopiec. Byłem obcy wśród swoich
272. Wanago Jan, Środkowo-Pomorsko-Wileński
273. Weigl Barbara, Formanowicz Magda (red.), Romowie 2007. Od edukacji młodego pokolenia do obrazu w polskich mediach
274. Weigl Barbara (red.), Romowie 2009. Między wędrówką a edukacją
275. Weigl Barbara, Różyczka Małgorzata (red.), Romowie 2011. Życie na pograniczu
276. Weigl Barbara, Różyczka Małgorzata (red.), Romowie 2013, Od działań systemowych do rozwiązań lokalnych
277. Wesołek Edward FSSPX, Viva Cristo Rey!
278. Więckowska Joanna, Kwiatkowski Karol, Dzieci romskie w szkole
279. Witkowski Maciej, Polityka i antropologia. Praktyki integrowania Bergitka Roma w karpackich wioskach w Polsce
280. Wiśniewski, Mateusz, Rudowski Marek, Drom – Droga. Historia Romów w Europie
281. Wójcik Piotr, Cyganie z obu stron Karpat
282. Wydawnictwo Sejmowe, Polityka państwa Polskiego wobec mniejszości narodowych i etnicznych
283. Vania de Gila – Jan Kochanowski, Mówimy po romsku
284. Yoors Jan, Cyganie
285. Yoors Jan, Przeprawa
286. Zakrzewski Lech, Raport z badań problemu: „Mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim 2001”
287. Zimorowicz Alicja, Noncia i Karolek
288. Ziółkowska Maria, Powróżyć, karty stawiać
289. Ziółkowscy Maria i Jan, Złoty Kolczyk
290. Zniewolony Poznań 1939-1945
291. Związek Romów Polskich, Pochodzenie, historia, holokaust i światopogląd Romów
292. Żuk Helena, Karty cygańskie. Interpretacja, symbolika, wróżenie
293. Żydowski Instytut Historyczny, Relacje z zagłady. Inwentarz, t. I
294. Żydowski Instytut Historyczny, Relacje z zagłady. Inwentarz, t. II

Pozycje obcojęzyczne:

1. Acković Dragoljub, An bibiako sastipe
2. Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovkia 2009
3. Balvin Jaroslav, Kwadrans Łukasz, Situation of Roma Minority in Czech, Poland and Slovkia 2010
4. Beck Eleonore, Buh Mluvi Ke Svym Detem
5. Burke Bernard, Beyond Rhetoric: Roma Integration Roadmap for 2020
6. Courthiade Marcel, Dialektologikano pućhipnasqo lil
7. Courthiade Marcel, Romani Fonetika Thaj Lekhipa
8. Courthiade Marcel, Djurić Rajko, Les Rroms dans les belles – lettrers Européennes
9. De Groen Els, Mila bers\śa ko drom
10. Delaporte David, Tus les Roms en Roumanie
11. Djurić Rajko, Horvat-Muc Jožek, Zgodovina Romske književnosti
12. Dr.Shoshi Shyam Singh, Roma Culturre and Heritage
13. Factsheets on Roma History, Roma. History
14. Florin Kyosti, TuRom Successful mutual integration
15. Gadjanova Elena, Commitee of the Regions, The State of local DEmocracy in the Western Balkans
16. Haliti Bajram, E roma anglal e mudarimasko duvari e Ausvicosko
17. Heinzen Heribert, Przybylska Ewa, Training of Adult Educators in Institutions of Higher Education
18. Hill Eric, O Rukun Zal and – i skóla
19. Horvat-Muc Jožek, Romski zbornik. Romano kedijpe
20. Horvat-Muc Jožek, Romski zbornik. Romano kedijpe, z okregle mize o skupni skribi za promocjio stropnosti, medkulturnosti in sozitja
21. Horvat-Muc Jožek, Romski zbornik. Romano kedijpe, z okrogle mize o izobrazevanju romskih otrok
22. Horvat-Muc Jožek, 20 let Romani Union Murska Sobota 1990-2010
23. Horvathova Jana, Devleskere chave
24. IOM, Humanitarian and Social Programmes. Final Report on Assistance to Needy, Elderly Survivors of Nazi Persecution
25. Kajtazi Veljko, Karate
26. Kajtazi Veljko, Sarin Rodendan
27. Kajtazi Veljko, Sara selu
28. Kajtazi Veljko, Sara i sportovi
29. Kladivova Vlasta, Konecna stanice Auschwitz-Birkenau
30. Kudsen Marko D. Die Geschichte der Roma
31. Kumar Modu Bhupendra, Hinduism. The Universal Truth
32. Manus Leksa, Romani chib abeca
33. Memekshe Nejip, 36 Bersha e Romane K.A.M. “Durmish Aslano” 1969-2004
34. Nečas Ctibor, „Nemůžeme zapomenout” „Našti Bisteras”
35. Oláh Vlado, Amaro drom pal o Udut Nase cesta za Svetlem
36. ONZ, Pour L’Education, La Science et la Culture
37. PER, Roma and EU accession
38. Piper Franciszek, Auschwitz. How many perished Jews, Poles, Gypsies…
39. Praca zbiorowa, Civil Society, civil involvement and social inclusion of the Roma
40. Praca zbiorowa, Country Profiles. A Report by the European Roma Rights Centre. Czech Republik, France, Italy, Macedonia, Romania, Russian Federation, Serbia, Slovakia, Turkey and Ukraine, July 2013
41. Praca zbiorowa, Die nationalsozialistische Verfolgung Hamburger Roma und Sinti
42. Praca zbiorowa, Documentary and Cultural Centre of German Sinti and Roma, The Nazi genocide of the Sinti and Roma, romani Rose (editor)
43. Praca zbiorowa, E luma Romane jakhenca svet ocima Romu
44. Praca zbiorowa, God’aver lava phure Romendar
45. Praca zbiorowa, Kepek a Magyarorszagi Ciganysag 20. Szazadi Tortenetebol
46. Praca zbiorowa, Ma Bisteren, Nezapomenme
47. Praca zbiorowa, European Roma Rights Centre, I search of Happy Gypsies
48. Praca zbiorowa, European Roma Rights Centre, Roma rights numbers 1 and 2, 2003
49. Praca zbiorowa, European Roma Rights Centre, Roma rights numbers 3 and 4, 2002
50. Praca zbiorowa, Expanding Equality Protections in Goods and Services Irish and EU Perspectives, Dublin 2010
51. Praca zbiorowa, Historia Polskakry
52. Praca zbiorowa, Making Equality Count. Irish and international Research Measuring Equality and Discrimination
53. Praca zbiorowa, O Rroma iz, adive thaj tahara. Romët dje, sot dhe neser. The Roma people yesterday, today and tomorrow
54. Praca zbiorowa, OSCE Manual for the Warsaw part of the 2010 OSCE revive conference
55. Praca zbiorowa, OSCE Human dimension commitiments volume 2
56. Praca zbiorowa, OSCE, Combating hate crimes in the OSCE region
57. Praca zbiorowa, OSCE, International action against racism, xenophobia, anti-semitism and tolerance in the OSCE region
58. Praca zbiorowa, OSCE, Report on the Situation of Roma and Sinti in the OSCE area
59. Praca zbiorowa, OSCE Toledo guiding principles on teaching about religions and beliefs in public schools
60. Praca zbiorowa, IOM, Hitarian and Social Programmes
61. Praca zbiorowa, Miesięcznik rosyjski, Cyganie
62. Praca zbiorowa, UE, Roma 15.000.000 European citizens
63. Praca zbiorowa, Roma. Half- yearly journal dedicated to Roma, their language and culture January- July 2000
64. Praca zbiorowa, Roma Holocaust
65. Praca zbiorowa, The European Boogie Man complex
66. Praca zbiorowa, The Right to Remember
67. Praca zbiorowa, Trujal I Rromani sofra. Rreth sofrës Rome. Oko Romske sofre. Roman sofra çevresinde. Around the Roma sofra. Poezie – poezi- poezija – şiir – poetry
68. Praca zbiorowa, Under German occupation
69. Praca zbiorowa, Unter Deutscher Besatzung
70. Praca zbiorowa, Vom Rand in die Mitte. 20 Jahre Kulturverein Österreichischer Roma. 20 Years Cultural Association of Austrian Roma, From the Margins into the Centre.
71. Praca zbiorowa, World Day of the Romani Language
72. Rat Grigore, Cinca Gheorghe, Athinganoii de ieri “Rromii de Azi” Din Romana – Le Athinganoja I3 “Le Rroma ades” An?ar – I Rumunia
73. Riboldi Mario, Emilia Gitana martire e gli Eroi del Rio Almanzora
74. Seferović Ragib, Rajković Sandra, Prva romska pocetnica Romani angluni alfabeta
75. Sochaj Andrzej, Die Vernichtung von Sinti und Roma im ehemaligen, ersten, deutschen, nationalsozialistichen Vernichtungslager Kulmhof in Chełmno nad Nerem während des zweiten Weltkriegs (1941-1945)
76. Stahiro – Stankiewicz Stanisław, Historia Romengry
77. Stewart Michael (editor), The Gipsy ‘Menace’. Populism and the new anty-gypsy politics
78. Stojska Ceija, Sogar der Tod hat Angst vor Auschwitz
79. Sturgeon Theodore, The Dreaming Jewels
80. Tresnak Vlastimil, Romulus i Romus
81. Vania de Gila, Romano Atmo
82. Vania de Gila – Kochanowski, Parlons Tsigane
83. Vania de Gila – Kochanowski, Precis de la Langue Romani Litteraire
84. Zwjagincew A. G., Gławnyj process czełoczestwa

 

Romano Atmo

W ostatnim numerze

Numer 1 2024

 W pierwszym tegorocznym numerze Romano Atmo przede wszystkim zapraszamy do lektury dwóch wywiadów. Pierwszy, to rozmowa ze znanym śląskim fotografem, fotoreporterem, Arkadiuszem Golą, który od ponad trzydziestu lat fotografuje Romów mieszkających na Górnym Śląsku....

Numer 6 2023

 Zapraszamy do lektury szóstego i ostatniego numeru Romano Atmo w 2023 roku. A w nim m.in. artykuł o drzewku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych, ku czci i pamięci Alfredy Markowskiej. To pierwsza Romni uhonorowana tym zaszczytem, za swoją działalność na rzecz...

Numer 5 2023

 Zapraszamy do lektury piątego tegorocznego numeru Romano Atmo, którego wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony internetowej romowie.com. A w nim m.in. dwa duże artykuły dotyczące corocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti....

Numer 4 2023

 Przedstawiamy czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo, który jest już 106 numerem od początku wydawania. A w nim m.in. relacje z trzech festiwali romskich. Jak co roku, nie mogło w Romano Atmo zabraknąć relacji z festiwalu Romane Dyvesa. To...

Numer 3 2023

  Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Jest to numer szczególny,...