Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów
oraz Ofiar Holokaustu

AKTUALNA DZIAŁALNOŚĆ INSTYTUTU

Długoterminowa strategia działań Instytutu Pamięci i Dziedzictwa oraz Ofiar Holokaustu.

  1. Kwerendy i pozyskiwanie dokumentów z Archiwów i IPN w Łodzi, Warszawie, Lublinie, Żywcu i Krakowie, a także kopii programów telewizyjnych z Archiwum TVP SA.
  2. Pozyskiwanie kolejnych pozycji literatury do biblioteki Instytutu.
  3. Działalność na rzecz podtrzymywania pamięci o tragedii narodu romskiego podczas II wojny światowej (groby w Kobylance, wizyty w muzeach obozów zagłady Romów), obchody Dnia Pamięci o Zagładzie Romów w Krakowie i Oświęcimiu, współpraca z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w ramach planowanej ekspozycji dotyczącej Romów oraz Muzeum Okręgowym w Tarnowie w zakresie badań, dokumentacji oraz popularyzacji kultury, historii oraz języka romskiego.
  4. Opracowanie, a potencjalnie również wydruk analiz naukowych napisanych w oparciu o posiadane kopie dokumentów archiwalnych.
  5. Kontakty z mediami regionalnymi, ogólnokrajowymi i zagranicznymi oraz pełnienie roli źródła rzetelnej wiedzy w zakresie tematyki romskiej.
  6. Udział przedstawicieli Instytutu w krajowych i zagranicznych wydarzeniach poświęconych problematyce romskiej.
  7. Udzielanie wykładów o tematyce romskiej dla zainteresowanych podmiotów w Chojnicach, Tucholi i Szczecinku.
  8. Aktywny udział w ogólnokrajowej i międzynarodowej działalności Związku Romów Polskich przy równoczesnej prezentacji działalności Instytutu na łamach gazety „Romano Atmo”, strony internetowej www.romowie.com oraz audycji radiowej „Wiadomości Romskie” na antenie Radia Koszalin, a ponadto za pomocą różnego rodzaju materiałów promocyjnych.
  9. Prezentowanie zagadnień dotyczących Romów w ramach pracy zawodowej oraz działalności naukowej pracowników i współpracowników Instytutu prowadzonej na wyższych uczelniach, a także ich kontaktów z tamtejszymi środowiskami akademickimi (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet w Paryżu).

Romano Atmo

W ostatnim numerze

Numer 1 2024

 W pierwszym tegorocznym numerze Romano Atmo przede wszystkim zapraszamy do lektury dwóch wywiadów. Pierwszy, to rozmowa ze znanym śląskim fotografem, fotoreporterem, Arkadiuszem Golą, który od ponad trzydziestu lat fotografuje Romów mieszkających na Górnym Śląsku....

Numer 6 2023

 Zapraszamy do lektury szóstego i ostatniego numeru Romano Atmo w 2023 roku. A w nim m.in. artykuł o drzewku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych, ku czci i pamięci Alfredy Markowskiej. To pierwsza Romni uhonorowana tym zaszczytem, za swoją działalność na rzecz...

Numer 5 2023

 Zapraszamy do lektury piątego tegorocznego numeru Romano Atmo, którego wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony internetowej romowie.com. A w nim m.in. dwa duże artykuły dotyczące corocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti....

Numer 4 2023

 Przedstawiamy czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo, który jest już 106 numerem od początku wydawania. A w nim m.in. relacje z trzech festiwali romskich. Jak co roku, nie mogło w Romano Atmo zabraknąć relacji z festiwalu Romane Dyvesa. To...

Numer 3 2023

  Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Jest to numer szczególny,...