123456789101112
Ustrzec przed zapomnieniem
123456789101112
Odwołanie zjazdu stypendystów programu stypendialnego dla studentów romskich w Polsce
W związku z sytuacją związaną z pandemią Covid-19 i nagłym wzrostem zachorowań, w trosce o zdrowie studentów oraz mając na uwadze dobro publiczne, podjęto decyzję o odwołaniu organizacji zjazdu, który miał się odbyć w dniach 26-28.11.2021 w Szczecinku.


Projekt realizowany dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wiadomości

strony: 1 2 3 4

Stypendia romskie

Wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o stypendia dla studentów romskich oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych informujemy, że nowe regulaminy konkursów stypendialnych oraz wnioski wraz z załącznikami są już dostępne na naszej stronie internetowej w zakładce Stypendia.

Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025

 „Musimy rozmawiać o rasizmie. Musimy działać. Zmiana kierunku zawsze jest możliwa, jeżeli istnieje taka wola. Cieszę się, że żyję w społeczeństwie, które potępia rasizm. Nie powinniśmy jednak na tym poprzestać. Motto Unii Europejskiej to: „Zjednoczeni w różnorodności”. Naszym zadaniem jest dochowanie wierności tym słowom i sprawienie, aby nabrały one prawdziwego znaczenia”. Przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen (przemówienie przed Parlamentem Europejskim, dnia 17 czerwca 2020 r.)

We wrześniu 2020 roku ukazał się komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów zatytułowany „Unia równości: Unijny plan działania przeciwko rasizmowi na lata 2020-2025”. Plan ten określa szereg środków mających na celu zintensyfikowanie działań, wzmocnienie głosu podnoszonego przez osoby należące do mniejszości rasowych lub etnicznych oraz skojarzenie podmiotów na wszystkich szczeblach na potrzeby realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest skuteczniejsze zwalczanie rasizmu oraz zapewnianie wszystkim życia wolnego od rasizmu i dyskryminacji.