Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Projekty realizowane w 2024 roku przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

• Utrzymanie integracyjnej świetlicy romskiej w 2024 roku.
• Kompleksowe utrzymanie biura romskiego stowarzyszenia w 2024 r.
• Wydawanie gazety romskiej „Romano Atmo – Cygańska Dusza” w 2024 r.
• Stypendia dla uczniów romskich szkół ponadpodstawowych w 2024 roku.
• Stypendia dla studentów romskich w 2024 roku.