Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Projekty realizowane w 2023 roku przez Związek Romów Polskich
z siedzibą w Szczecinku
dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji:

  • Utrzymanie integracyjnej świetlicy romskiej w 2023 roku.
  • Edukacja przedszkolna dzieci romskich w 2023 roku.
  • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności dzieci i młodzieży romskiej.
  • Kompleksowe utrzymanie biura romskiego stowarzyszenia w 2023 r
  • Wydawanie gazety romskiej „Romano Atmo – Cygańska Dusza” w 2023 r.
  • Stypendia dla uczniów romskich szkół ponadpodstawowych w 2023 roku.
  • Stypendia dla studentów romskich w 2023 roku.