Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

 

W pierwszym tegorocznym numerze Romano Atmo przede wszystkim zapraszamy do lektury dwóch wywiadów. Pierwszy, to rozmowa ze znanym śląskim fotografem, fotoreporterem, Arkadiuszem Golą, który od ponad trzydziestu lat fotografuje Romów mieszkających na Górnym Śląsku. Efektem jego pracy była wystawa, prezentowana w Sosnowcu, będąca świadectwem romskiej obecności na Śląsku i codziennego życia tej społeczności na przestrzeni wielu lat. O wystawie również możecie przeczytać w tym numerze, jak również, dzięki uprzejmości artysty, obejrzeć niektóre zdjęcia.

W ostatnim numerze ubiegłego roku informowaliśmy Państwa o Nagrodzie im. Olgi Kersten-Matwin, którą otrzymała Izabela Jaśkowiak, prezeska Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego Harangos. Laureatka zgodziła się z nami porozmawiać i opowiedzieć o swojej pracy i zaangażowaniu na rzecz romskiej społeczności.

Przypominamy również, że wybitna artystka z romskiej społeczności, Małgorzata Mirga-Tas, zdobyła Nagrodę Dziedzictwa Kulturowego Romów Tajsa. Relację z uroczystości możecie przeczytać oczywiście w tym Romano Atmo.

Piszemy także o powołaniu nowej samorządowej instytucji kultury – Centrum Historii i Kultury Romów w Oświęcimiu. Centrum powstało dzięki staraniom Stowarzyszenia Romów w Polsce, a jego dyrektorem został Władysław Kwiatkowski. To pierwsza taka instytucja w kraju.

Ponadto w numerze znajdziecie też relację ze spotkania Marszałka Sejmu RP Szymona Hołowni z przedstawicielami mniejszości, którzy zasiadają w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Prezentujemy również inicjatywę Fundacji Dom Kultury, która przygotowała pierwszy romski kalendarz internetowy. Znajdziecie w nim dużo informacji o naszym narodzie, a karty ilustrujące poszczególne miesiące opracował wybitny artysta – Krzysztof Gil.

W tym numerze znajdziecie też ostatnią odsłonę rozważań poświęconych romskim kobietom i zmianom, z jakimi przez ostatnie dziesięciolecia przyszło im się mierzyć.

Numer ten zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Zwiększonej Subwencji Oświatowej.