stypendia

Stypendia

Stypendia dla studentów romskich 2022/2023

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

mswia

Stypendia dla uczniów szkół ponadpodstawowych pochodznia romskiego 2022/2023

Stypendium będzie sfinansowane dzięki dotacji
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

mswia

W związku z obowiązującymi przepisami RODO protokoły Komisji Stypendialnych nie bedą już dostępne na stronie internetowej