Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

romano atmo 3 2023
 
 
Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg.
 
Jest to numer szczególny, poświęcony upamiętnianiu ważnych dla Romów wydarzeń. Szczególnie polecamy artykuł pt. „Ofiary wołają o pamięć” autorstwa Beaty Paczkowskiej, o zorganizowanych 19 maja przez Związek Romów Polskich uroczystościach poświęcenia pomnika grobowego 22 bezimiennych Romów, których szczątki odkryto w Tarnogrodzie, a pochowanych na cmentarzu w Prostyni. Tej uroczystości towarzyszyły warsztaty, zorganizowane dzień wcześniej, oraz konferencja naukowa w Muzeum w Treblince, podczas której omawiano problematykę upamiętniania miejsc związanych z romską martyrologią. Wszystko to możliwe było dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
 
Ponadto w nowym numerze znajdziecie również dwa artykuły Andrzeja Łuczaka, Dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, które dotykają dwóch, ważkich problemów, jakimi są: rola przekazu międzypokoleniowego, który umożliwia utrwalanie historii wśród Romów oraz znaczenie upamiętniania zagłady Romów dla przyszłości.
 
Piszemy o pamięci, a pamięć to wydarzenia, ale i ludzie. Dlatego zachęcamy też do przeczytania dwóch tekstów. Jeden przypomina sylwetkę Karola Parno Gierlińskiego, przy okazji odsłonięcia tablicy poświęconej temu wybitnemu twórcy. Mogliśmy ten tekst zamieścić dzięki uprzejmości Izabeli Jaśkowiak z Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego HARANGOS. Z kolei Pan Mariusz Gratkowski, historyk z Muzeum Ziemi Krajeńskiej, podzielił się z Państwem swoim artykułem poświęconym zagładzie nakielskich Romów, której osiemdziesiąta rocznica była obchodzona w marcu tego roku. Autorom, którzy przyczynili się do powstania tego numeru serdecznie dziękujemy.
 
Numer uzupełnia też wywiad, w którym Roman Chojnacki, wieloletni Prezes Związku Romów Polskich, opowiada o podejmowanych inicjatywach, związanych z upamiętnieniem miejsc Zagłady Romów, a także relacja ze Światowego Kongresu Romów, który odbywał się w maju tego roku. Podczas spotkań w ramach Kongresu omawiane były istotne sprawy dla Romów na całym świecie, ale też wspominano o ważnych wydarzeniach związanych z romską historią.