Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg.
Jest to numer szczególny, poświęcony upamiętnianiu ważnych dla Romów wydarzeń. Szczególnie polecamy artykuł pt. „Ofiary wołają o pamięć” autorstwa Beaty Paczkowskiej, o zorganizowanych 19 maja przez Związek Romów Polskich uroczystościach poświęcenia pomnika grobowego 22 bezimiennych Romów, których szczątki odkryto w Tarnogrodzie, a pochowanych na cmentarzu w Prostyni. Tej uroczystości towarzyszyły warsztaty, zorganizowane dzień wcześniej, oraz konferencja naukowa w Muzeum w Treblince, podczas której omawiano problematykę upamiętniania miejsc związanych z romską martyrologią. Wszystko to możliwe było dzięki wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.
Ponadto w nowym numerze znajdziecie również dwa artykuły Andrzeja Łuczaka, Dyrektora Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, które dotykają dwóch, ważkich problemów, jakimi są: rola przekazu międzypokoleniowego, który umożliwia utrwalanie historii wśród Romów oraz znaczenie upamiętniania zagłady Romów dla przyszłości.
Piszemy o pamięci, a pamięć to wydarzenia, ale i ludzie. Dlatego zachęcamy też do przeczytania dwóch tekstów. Jeden przypomina sylwetkę Karola Parno Gierlińskiego, przy okazji odsłonięcia tablicy poświęconej temu wybitnemu twórcy. Mogliśmy ten tekst zamieścić dzięki uprzejmości Izabeli Jaśkowiak z Romskiego Stowarzyszenia Oświatowego HARANGOS. Z kolei Pan Mariusz Gratkowski, historyk z Muzeum Ziemi Krajeńskiej, podzielił się z Państwem swoim artykułem poświęconym zagładzie nakielskich Romów, której osiemdziesiąta rocznica była obchodzona w marcu tego roku. Autorom, którzy przyczynili się do powstania tego numeru serdecznie dziękujemy.
Numer uzupełnia też wywiad, w którym Roman Chojnacki, wieloletni Prezes Związku Romów Polskich, opowiada o podejmowanych inicjatywach, związanych z upamiętnieniem miejsc Zagłady Romów, a także relacja ze Światowego Kongresu Romów, który odbywał się w maju tego roku. Podczas spotkań w ramach Kongresu omawiane były istotne sprawy dla Romów na całym świecie, ale też wspominano o ważnych wydarzeniach związanych z romską historią.