Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

CHARAKTERYSTYKA INSTYTUTU

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu z siedzibą w Szczecinku jest jednostką zajmującą się gromadzeniem dorobku twórczego narodu romskiego, jak również innych dzieł naukowych, literackich i kinematograficznych odwołujących się do obecnego i dawnego życia Romów w Polsce, jak i na świecie. Zadaniem naszego Instytutu jest pielęgnować pamięć o dawnych Romach, a także pokazywać w korzystnym świetle współcześnie żyjące osoby narodowości romskiej z ich osiągnięciami i problemami ich trapiącymi, relacjami międzyludzkimi wśród nich panującymi.

Prowadzimy współpracę z bibliotekami naukowymi, uniwersytetami i innymi ośrodkami badawczymi. Posiadamy bogatą kolekcją książek o tematyce dotyczącej Romów, a także dokumenty archiwalne z większości archiwów w Polsce, jak też z Instytutu Pamięci Narodowej (IPN) również odnoszące się do społeczności romskiej, w niektórych przypadkach są to dokumenty w języku niemieckim, a także po łacinie. W siedzibie Instytutu przy ul. Wyszyńskiego w Szczecinku istnieje obecnie możliwość wypożyczenia książek, jak również skorzystania na miejscu z księgozbioru i dokumentów archiwalnych. W niedalekiej przyszłości planowane jest stworzenie pracowni naukowej z prawdziwego zdarzenia, jednak będzie to uzależnione od ilości otrzymywanych środków. Działający w ramach Związku Romów Polskich Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holocaustu jako pierwszy podmiot w Polsce w latach 2001 – 2002 złożył kilka zawiadomień o popełnieniu zbrodni ludobójstwa przez nazistów przeciwko obywatelom polskim narodowości romskiej w okresie okupacji. W rezultacie czego prokuratorzy IPN przesłuchali znaczna grupę Romów, celem zdobycia od nich jak najwięcej faktów i szczegółów dokonanej zbrodni.

Instytut wydał do tej pory kilkanaście opracowań na temat życia Romów w Polsce. Pracownicy Instytutu wiele razy udzielali wypowiedzi na antenie Radia Koszalin w ramach audycji „Romano Dżipen” prowadzonych we współpracy Radia ze Związkiem Romów Polskich. Dokonania Instytutu były ponadto opisywane w wydawanym przez ZRP dwumiesięczniku „Romano Atmo”.

W oparciu o istniejące już kontakty ze światem naukowym Instytut zamierza dalej działać na rzecz popularyzowania romskiej historii, kultury i twórczości. Chcemy aby Romowie byli postrzegani przez pryzmat kultury, twórczości języka tak jak inne narody, a nie poprzez stereotypowe wyobrażenia.

Romano Atmo

W ostatnim numerze

Numer 6 2023

Numer 6 2023

Zapraszamy do lektury szóstego i ostatniego numeru Romano Atmo w 2023 roku. A w nim m.in. artykuł o drzewku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych, ku czci i pamięci Alfredy Markowskiej. To pierwsza Romni uhonorowana tym zaszczytem, za swoją działalność na rzecz dzieci...

Numer 5 2023

Numer 5 2023

  Zapraszamy do lektury piątego tegorocznego numeru Romano Atmo, którego wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony internetowej romowie.com. A w nim m.in. dwa duże artykuły dotyczące corocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Pierwszy, to...

Numer 4 2023

Numer 4 2023

Czekamy już na paczki z drukarni z numerem piątym, a tymczasem przedstawiamy czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo, który jest już 106 numerem od początku wydawania. A w nim m.in. relacje z trzech festiwali romskich. Jak co roku, nie mogło w...

Numer 3 2023

Numer 3 2023

Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Jest to numer szczególny,...