Romowie

e-mail

rom.ch@pro.onet.pl

Związek Romów Polskich

Adres

78-400 Szczecinek
ul. K. S. Wyszyńskiego 32

Związek Romów Polskich

Jedyne romskie stowarzyszenie w Polsce posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego

Czasopismo Romano Atmo

Dwumiesięcznik o tematyce romskiej

Działalność Instytutu

Wykłady, prelekcje, seminaria, publikacje naukowe

Świetlica Integracyjna Słoneczko

Edukacja kulturowa, korepetycje, zabawy

Pamięć o ofiarach Samudaripen

Pamiętamy i kultywujemy pamięć o ofiarach romskiego holokaustu

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów
oraz Ofiar Holokaustu

Powstanie Instytutu

Powołany do życia przez Związek Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku w listopadzie 2001 r. Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, stanowi w życiu społeczności romskiej w Polsce wydarzenie na skalę dotąd niespotykaną.

Instytut jest placówką o charakterze dokumentacyjnym i naukowo badawczym, który w zakresie badań interdyscyplinarnych prowadzi badania nad holokaustem, wielowiekowymi prześladowaniami Romów, kulturą oraz ich dziejami społecznymi ze szczególnym uwzględnieniem epoki ich zagłady w okresie II wojny światowej.

Na czele Instytutu stoi Dyrektor, który przy wsparciu Rady Naukowej, i w porozumieniu z kierownictwem Związku Romów Polskich kieruje pracami Instytutu. Powołana do życia Rada Naukowa Instytutu zajmuje się m.in. organizowaniem spotkań, roboczych grup problemowych, opracowywaniem strategii działań Instytutu, tworzeniem zbioru bibliotecznego i archiwum dokumentacji. Staraniem kierownictwa Związku Romów Polskich, w skład Rady Naukowej Instytutu wchodzą wybitni znawcy problematyki romskiej, naukowcy, działacze z Polski i zagranicy.

Statut Instytutu w sposób bardzo dokładny określa cele, zadania, które postawiło sobie kierownictwo Związku Romów Polskich z siedzibą w Szczecinku, powołując do życia tę instytucję.

Instytut Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu, wzbudza wielkie zainteresowanie w szerokich kręgach społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza w ośrodkach naukowych, w wyższych uczelniach, instytutach, stowarzyszeniach zajmujących się kulturą, oświatą, sztuką.

 

Pierwszy Zarząd Instytutu

Rada Naukowa

 • prof. zwycz. dr Wacław Długoborski
 • prof. dr hab. Jerzy Nikitorowicz
 • prof. Marcel Cortiade
 • prof. Ian Hancock
 • mgr Adam Bartosz

Do głównych zadań Instytutu należą:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pochodzenia Romów;
 • prowadzenie badań nad dziejami Romów, ich specyficzną rolą i miejscem w strukturach społecznych w Polsce;
 • prowadzenie badań nad stosunkami etnicznymi między Romami, a innymi grupami regionalnymi, etnicznymi, narodowymi;
  badania wizerunku Romów w innych grupach regionalnych i narodach;
 • prowadzenie badań nad asymilacją Romów w strukturach społecznych i narodowych państw w których żyją;
  prowadzenie badań nad kulturą, obyczajami, i obrzędowością Romów;
 • prowadzenie interdyscyplinarnych badań nad Holokaustem;
  prowadzenia dokumentacji Holokaustu Romów:
 • spisywanie wspomnień żyjących ofiar Holokaustu
 • zbieranie relacji, zdjęć, pamiętników, życiorysów
 • gromadzenie istniejącej dokumentów archiwalnych z czasów II wojny światowej wystawianej przez władze niemieckie
 • prowadzenie badań nad wielowiekowymi prześladowaniami społeczności Romów;
 • prowadzenie innych badań mieszczących się w statutowym zakresie funkcjonowania Instytutu.

Zadania statutowe Instytutu realizowane są poprzez współpracę z placówkami naukowymi, w tym uczelniami wyższymi, instytutami badawczymi, archiwami, placówkami muzealnymi, kulturalnymi i oświatowymi, zarówno w kraju jak i zagranicą. Polegają one na:

 • realizowaniu przedsięwzięć dokumentacyjnych,
  muzealno-wystawienniczych,
  naukowo-badawczych,
 • organizowaniu konferencji, seminariów i sympozjów,
 • wydawaniu czasopism i broszur o tematyce poświęconej Romom,
 • działalności edytorsko – popularyzatorskiej.

 

Projekt Instytutu Pamięci i Dziedzictwa Romów oraz Ofiar Holokaustu realizowany jest dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Romano Atmo

W ostatnim numerze

Numer 6 2023

Numer 6 2023

Zapraszamy do lektury szóstego i ostatniego numeru Romano Atmo w 2023 roku. A w nim m.in. artykuł o drzewku w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych, ku czci i pamięci Alfredy Markowskiej. To pierwsza Romni uhonorowana tym zaszczytem, za swoją działalność na rzecz dzieci...

Numer 5 2023

Numer 5 2023

  Zapraszamy do lektury piątego tegorocznego numeru Romano Atmo, którego wersję elektroniczną można pobrać z naszej strony internetowej romowie.com. A w nim m.in. dwa duże artykuły dotyczące corocznych obchodów Dnia Pamięci o Zagładzie Romów i Sinti. Pierwszy, to...

Numer 4 2023

Numer 4 2023

Czekamy już na paczki z drukarni z numerem piątym, a tymczasem przedstawiamy czwarty tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo, który jest już 106 numerem od początku wydawania. A w nim m.in. relacje z trzech festiwali romskich. Jak co roku, nie mogło w...

Numer 3 2023

Numer 3 2023

Trzeci tegoroczny numer dwumiesięcznika Romano Atmo jest już wydrukowany. Jest to już 105 numer naszej gazety. Najnowszy numer zrealizowaliśmy dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacji im. Róży Luksemburg. Jest to numer szczególny,...